Grac, Quản lý rác thải

Dự án Grac hỗ trợ gì cho EPR tại Việt Nam

Dự án Grac hỗ trợ gì cho EPR tại việt nam

Dự án Grac được thiết kế để số hóa mạng lưới quản lý rác thải và thanh toán online. Nó kết nối thông minh giữa người dân, chính quyền và đơn vị cung cấp dịch vụ.

Dự án Grac có hai sản phẩm chính:

  • Phần mềm Grac: Đây là một giải pháp công nghệ thông minh giúp số hóa mạng lưới quản lý rác thải sinh hoạt và thanh toán online. Phần mềm này chạy trên nền tảng web và dành cho tổ chức1. Nó giúp quản lý hộ gia đình và chủ nguồn thải, quản lý đơn vị thu gom và người thu gom, quản lý số lượng hợp đồng, quản lý địa chỉ phân loại rác tại nguồn, quản lý khiếu nại, đặt lịch thu gom, quản lý giá tiền thu gom, tiền vận chuyển và tiền xử lý rác, gửi mail marketing cho khách hàng, kết nối POS tính tiền, kết nối giám sát hành trình thu gom, vận chuyển, quản lý thu mua ve chai (người thu mua, nhật ký mua bán), xây dựng báo cáo theo yêu cầu.
  • App Grac: Đây là một ứng dụng platform trên điện thoại di động dành cho cá nhân user1. App Grac giúp người dân tra cứu tiền rác hàng tháng, liên hệ trực tiếp với người thu gom rác, gửi phản ánh, khiếu nại về dịch vụ thu gom rác, bán ve chai/đồng nát/phế liệu, đặt lịch thu gom rác cồng kềnh, tặng đồ cũ, tra cứu cách bỏ rác, thanh toán tiền rác online qua các cổng thanh toán Momo, các ngân hàng, chia sẻ những hành động xanh và kết nối với những người bạn cùng chung sở thích.

EPR (Extended Producer Responsibility) là tên viết tắt của cụm từ tiếng Anh có nghĩa là Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất. Theo định nghĩa của Chương trình môi trường Liên hiệp quốc (UNEP), EPR là cách tiếp cận chính sách môi trường theo đó trách nhiệm của nhà sản xuất một loại sản phẩm được mở rộng tới giai đoạn thải bỏ trong vòng đời của sản phẩm đó2. Nhà sản xuất có trách nhiệm quản lý các sản phẩm sau khi chúng trở thành rác thải, bao gồm việc thu gom; tiền xử lý (vận chuyển, phân loại, tháo dỡ, làm sạch…); tái sử dụng; thu hồi (bao gồm tái chế và thu hồi năng lượng), tiêu hủy.

Vì vậy, dự án Grac có thể hỗ trợ việc thực hiện các trách nhiệm này của nhà sản xuất theo quy định của EPR, giúp quản lý chất thải một cách hiệu quả hơn.

Phần mềm Grac liên quan tới EPR tại Việt Nam ở các khía cạnh sau:

Phần mềm Grac hỗ trợ các nhà sản xuất, nhập khẩu thực hiện trách nhiệm tái chế chất thải của các sản phẩm, bao bì theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường 2020 và Nghị định số 08. Phần mềm Grac cho phép người dùng quét mã QR trên các túi rác thải nhựa và gửi chúng đến các điểm thu gom gần nhất. Phần mềm Grac cũng hỗ trợ đăng ký kế hoạch và báo cáo kết quả tái chế, đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam và thực hiện hỗ trợ hoạt động tái chế.
Phần mềm Grac hỗ trợ các nhà sản xuất, nhập khẩu thực hiện trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải của các sản phẩm, bao bì theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường 2020 và Nghị định số 08. Phần mềm Grac cho phép người dùng đặt lịch thu gom rác cồng kềnh, tặng đồ cũ, bán ve chai/đồng nát/phế liệu thông qua app Grac. Phần mềm Grac cũng hỗ trợ đóng góp tài chính, trình tự thực hiện, thực hiện hỗ trợ hoạt động xử lý chất thải.
Phần mềm Grac hỗ trợ nâng cao nhận thức và thực hiện phân loại rác tại nguồn cho người dân, hộ gia đình, chủ nguồn thải. Phần mềm Grac hướng dẫn người dùng cách phân loại rác đúng cách, bao gồm rác hữu cơ dễ phân hủy, rác còn lại và rác tái chế. Phần mềm Grac cũng là một nền tảng sống xanh giúp người dùng thoải mái chia sẻ những hành động xanh của mình và kết nối với những người bạn cùng chung sở thích.

Bạn có thể tham khảo thêm chi tiết về các chức năng phần mềm Grac và app Grac tại các đường dẫn sau đây¹²³.

Nguồn: Cuộc hội thoại với Bing, 12/11/2023
(1) Giới thiệu về EPR là gì ? – Grac. https://grac.vn/gioi-thieu-ve-epr-la-gi/.
(2) 6 phần mềm ERP quản lý doanh nghiệp miễn phí tại Việt Nam. https://fastdo.vn/phan-mem-erp/.
(3) Grac – Phần mềm số hóa mạng lưới quản lý rác thải và thanh toán online. https://grac.vn/grac-phan-mem-so-hoa-mang-luoi-quan-ly-rac-thai-va-thanh-toan-online/.
(4) Grac – Phần mềm số hóa mạng lưới quản lý rác thải và thanh toán online. https://bing.com/search?q=ph%e1%ba%a7n+m%e1%bb%81m+grac+li%c3%aan+quan+g%c3%ac+t%e1%bb%9bi+epr+t%e1%ba%a1i+vi%e1%bb%87t+nam.

Có bất kỳ quy định pháp luật liên quan tới EPR không?

Có, tại Việt Nam, EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất) được quy định trong Luật Bảo vệ môi trường 20201. Cụ thể, EPR được quy định tại hai điều 54 và 55:

  • Điều 54 quy định Trách nhiệm tái chế chất thải của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu.
  • Điều 55 quy định Trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu.

EPR không phải là quy định mới, từ Luật Bảo vệ môi trường 2005 đã có quy định này với tên gọi “thu hồi sản phẩm thải bỏ”. Tuy nhiên, trên thực tế, chúng ta chưa thực hiện được quy định này. Chính vì vậy, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã kế thừa và quy định rõ hơn, chi tiết hơn về EPR.

Related Posts