Dịch vụ, Grac, Phân loại rác, Quản lý rác thải, Tái chế tái sử dụng, Tin tức

Mô hình thu gom rác thải nhựa hiện đại của Grac

Mô hình thu gom rác thải nhựa hiện đại của Grac

Ứng dụng Grac của Việt Nam đã phát triển một mô hình thu gom rác thải nhựa tiên phong. Dưới đây là cách mô hình này hoạt động:

  1. Người dùng chụp ảnh rác nhựa: Người dùng sẽ chụp ảnh rác nhựa mà họ muốn thu gom.
  2. Đăng ảnh lên ứng dụng: Sau khi chụp ảnh, người dùng sẽ đăng ảnh lên ứng dụng Grac.
  3. Các tổ chức đến thu gom: Dựa trên thông tin từ ảnh, các tổ chức sẽ đến thu gom rác nhựa.
  4. Đặt lịch thu gom rác thải nhựa qua app Grac: Người dùng có thể đặt lịch thu gom rác thải nhựa qua app Grac.
  5. Tập trung vào thu gom rác thải nhựa sạch: Grac đang tập trung vào việc thu gom rác thải nhựa sạch.

Hiện tại, Grac đã có 1.000.000 hộ gia đình tham gia, thu hơn 365 tấn rác thải nhựa. Grac đang thử nghiệm các vựa ve chai ở quận 3, Gò Vấp, Tân Bình với quy mô một triệu dân. Theo tính toán , hàng ngày lượng nhựa PET thu gom được khoảng một tấn.

Ứng dụng Grac không chỉ giúp chuyển đổi số quản lý rác thải, mà còn mang lại nhiều lợi ích khác cho môi trường và xã hội. Ứng dụng này góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của người tiêu dùng đối với môi trường, qua đó khuyến khích họ giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, phân loại rác thải tại nguồn, tham gia các chương trình thu gom – tái chế rác thải nhựa.

Related Posts