Dịch vụ, Grac, Phân loại rác, Quản lý rác thải, Tái chế tái sử dụng, Thương hiệu bền vững, Tin tức

Grac phần mềm phân loại rác tại nguồn

Grac phần mềm phân loại rác tại nguồn

Phần mềm Grac là SaaS duy nhất của châu Á cho việc quản lý rác tái chế và rác thải tại nguồn. 

Phân loại rác tại nguồn từ gốc và từ ngọn đều là những phương pháp quan trọng trong việc quản lý rác thải. Tuy nhiên, chúng có một số khác biệt quan trọng:

 1. Phân loại rác tại nguồn từ gốc: Đây là việc phân loại rác ngay tại nơi rác được sinh ra, thường là tại các hộ gia đình hoặc doanh nghiệp. Mục tiêu của việc phân loại rác tại nguồn từ gốc là giảm lượng rác cần xử lý và tăng khả năng tái chế. Các loại rác thường được phân loại bao gồm rác hữu cơ, rác vô cơ và rác tái chế.
 2. Phân loại rác tại nguồn từ ngọn: Đây là việc phân loại rác sau khi nó đã được thu gom và chuyển đến các cơ sở xử lý rác. Mục tiêu của việc phân loại rác tại nguồn từ ngọn là tách các loại rác khỏi nhau để có thể xử lý chúng một cách hiệu quả.

Cả hai phương pháp đều đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý rác thải và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, việc phân loại rác tại nguồn từ gốc thường được coi là hiệu quả hơn vì nó giúp giảm lượng rác cần xử lý và tăng khả năng tái chế.

Phần mềm Grac hỗ trợ “UBND các cấp” quản lý phân loại rác tại nguồn ở đô thị như thế nào ?

 • Thống kê số hộ, số chủ nguồn thải đã phân loại rác, chưa phân loại rác
 • Xác định rõ ràng vị trí, thông tin chính xác về địa chỉ phân loại rác
 • Có thể tách ra nhiều loại rác khác nhau: thủy tinh, giấy, nhựa, ….
 • Có thể tùy chỉnh tùy theo từng địa phương khác nhau
 • Kết nối dễ dàng các bên với nhau để tăng cường 1 phân loại rác tại nguồn
 • Hỗ trợ UBND tỉnh, huyện, xã kiểm tra giám sát phân loại rác tại nguồn
 • Hỗ trợ công ty thu gom rác thải quản lý công nhân để phân loại rác tại nguồn
 • Hỗ trợ các công ty tái chế thu gom rác tái chế
 • Kết nối lực lượng ve chai, vựa ve chai
 • Trong 1-3 giây có thể tra cứu và tổng hợp một cách nhanh chóng
 • Báo cáo phân loại rác tại nguồn một cách chính xác
 • Có thể phân chia giờ thu gom từng loại rác thải khác nhau giống như ở Nhật Bản, Hàn Quốc
 • Có thể hỗ trợ thu gom rác theo bao bì chuyên dụng
 • Có thể tra cứu truy suất nguồn gốc rác theo mã QR

Grac hỗ trợ các UBND các cấp và các công ty thu gom rác thải phân loại rác tại nguồn thông qua các cách sau:

 1. Phần mềm số hóa mạng lưới thu gom rác GRAC: Phần mềm này giúp phân loại nhanh chóng, chính xác và cập nhật liên tục về:
  • Tổng số lượng hộ gia đình trên địa bàn.
  • Số lượng gia đình phải phân loại rác và số lượng không phân loại rác.
  • Số lượng chủ nguồn thải có hợp đồng bắt buộc và phải phân loại rác.
 2. Hỗ trợ từ chuyên gia tư vấn: Các chuyên gia tư vấn có thể hướng dẫn nội dung, hình thức tuyên truyền và hướng dẫn các buổi tập huấn. Các địa phương khác nhau có các chiến dịch phân loại rác khác nhau, vì vậy việc tư vấn và tùy chỉnh theo đặc thù từng địa phương rất quan trọng.
 3. Quy định pháp luật về phân loại rác tại nguồn: UBND cấp tỉnh quy định chi tiết về quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.
 4. Ứng dụng 4.0 phân loại rác tại nguồn: Các ứng dụng như Grac giúp phân loại rác tại nguồn và tích điểm để đổi quà.
 5. Hướng dẫn phân loại rác sinh hoạt: Các công ty thu gom rác thải có thể hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân cách phân loại rác tại nhà hiệu quả nhằm tuân thủ quy định.

Với sự hỗ trợ từ Grac, các UBND các cấp và công ty thu gom rác thải có thể lọc ra đối tượng để tiến hành kiểm tra giám sát và xử phạt.

Phần mềm Grac hoạt động dựa trên việc số hóa quản lý rác thải và thanh toán online. Dưới đây là một số chức năng chính của phần mềm Grac:

 1. Quản lý hộ gia đình và chủ nguồn thải: Phần mềm giúp quản lý số lượng rác theo từng hộ gia đình hoặc chủ nguồn thải. Nó cũng áp dụng giá tiền rác theo đúng quy định.
 2. Quản lý đơn vị và người thu gom: Phần mềm hỗ trợ đơn vị quản lý thu gom, phương tiện thu gom rác của từng thành viên/công nhân thuộc đơn vị thu gom trên địa bàn.
 3. Kết nối các bên liên quan: Phần mềm giúp kết nối cơ quan quản lý nhà nước, các chủ nguồn thải và người thu gom, đơn vị thu gom.
 4. Cung cấp thông tin kỹ lưỡng về hộ gia đình, chủ nguồn thải: Điều này giúp Cơ quan quản lý nhà nước hoạch định rõ chiến lược dài hạn về việc quản lý rác thải và phân loại rác tại nguồn.
 5. Giảm chi phí xử lý rác: Phần mềm giúp giảm chi phí xử lý rác rất lớn cho các tỉnh, thành phố nếu phân loại.
 6. Tạo thêm thu nhập: Phần mềm giúp tạo thêm thu nhập cho người thu gom ve chai, lực lượng thu gom rác phát sinh.
 7. Tạo thêm nguồn thu nhập từ việc bán phân compost: Phần mềm giúp tạo thêm nguồn thu nhập từ việc bán phân compost.
 8. Sử dụng lại đồ cũ: Phần mềm giúp cho người có đời sống khó khăn tiết kiệm hơn.

Với những chức năng này, phần mềm Grac đã giúp cải thiện quá trình quản lý rác thải và phân loại rác tại nguồn.

Phần mềm Grac có hai sản phẩm chính:

 1. Phần mềm Grac: Đây là một giải pháp công nghệ thông minh giúp số hóa mạng lưới quản lý rác thải sinh hoạt và thanh toán online. Phần mềm này chạy trên nền tảng web và dành cho tổ chức.
 2. App Grac: Đây là một ứng dụng platform trên điện thoại di động dành cho cá nhân.

Cả hai sản phẩm này đều hỗ trợ việc quản lý rác thải và phân loại rác tại nguồn.

Related Posts