Grac, Quản lý rác thải

Grac tham gia vào chương trình EPR như thế nào

Grac tham gia vào chương trình EPR như thế nào ?

Chương trình Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) của Việt Nam, được giới thiệu trong Luật Bảo vệ Môi trường 2020 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, mở rộng trách nhiệm của các nhà sản xuất và nhà nhập khẩu về việc tái chế và xử lý các sản phẩm và bao bì đã bị loại bỏ. Trong khuôn khổ EPR, nhà sản xuất (thường là chủ sở hữu thương hiệu) có trách nhiệm môi trường trong suốt chu kỳ đời của sản phẩm, đặc biệt là giai đoạn sau khi tiêu thụ hoặc cuối đời của sản phẩm. EPR có thể được thực hiện dưới hình thức tái sử dụng, mua lại, hoặc chương trình tái chế.

Ứng dụng Grac và phần mềm Grac, nếu tham gia vào chương trình EPR, có thể phải thiết lập một cơ chế cho việc thu hồi, xử lý, tái chế, hoặc tiêu hủy sản phẩm của họ sau khi sản phẩm đã được bán và sử dụng bởi người tiêu dùng. Điều này có thể bao gồm việc tạo ra các chương trình thu hồi sản phẩm và khuyến khích sửa chữa thay vì vứt bỏ.

Công ty Grac ở Việt Nam đang áp dụng các giải pháp sáng tạo để quản lý chất thải. Được mô tả như “Uber cho rác”, Grac đã tạo ra một nền tảng kinh tế tuần hoàn  nhằm “Uber hóa” người thu gom rác, tái chế các sản phẩm rác thành nguyên liệu tái sử dụng, tạo lợi nhuận cho người tái chế, và giúp các thương hiệu thu thập dữ liệu hữu ích sau khi tiêu thụ. Grac đã tạo ra một công cụ hướng dẫn phân loại rác tại nguồn và tập huấn giúp cải thiện tỷ lệ tái chế nhựa bằng cách phân loại các loại vật liệu khác nhau và định giá cho chúng. Công cụ này giúp giảm ô nhiễm nhựa trong đại dương và tăng cường quản lý rác thải trong các cộng đồng thiếu nguồn lực. Grac kết nối người dùng với người thu gom rác địa phương sẽ mua và nhặt các sản phẩm sau khi tiêu thụ của họ, bao gồm rác nhựa và rác điện tử. Công ty cung cấp điện thoại thông minh cho người thu gom rác để giúp việc nhặt đơn hàng và đặt giá trở nên dễ dàng hơn. Phần mềm Grac cung cấp các giải pháp quản lý rác từ hạ nguồn đến thượng nguồn, bao gồm 4 dòng: 1) Số hóa dữ liệu, quản lý dữ liệu, phân tích dữ liệu và đề xuất mô hình; 2) Chiến dịch: Xây dựng năng lực, giáo dục, và hỗ trợ; 3) quản lý mạng lưới thu gom ; và 4) Tạo: Tái chế rác và chương trình EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất).

Được thành lập vào năm 2021 nhưng được phát triển từ năm 2018, Grac cung cấp dịch vụ quản lý rác thải có trách nhiệm với mục tiêu hướng tới một Việt Nam  không rác. Grac đã tạo ra một hệ sinh thái quản lý rác thải có trách nhiệm ở Việt Nam. Họ đã giúp tạo ra một nền kinh tế tuần hoàn cho nhiều thương hiệu hơn.

Mặc dù Grac đang sử dụng công nghệ để giải quyết vấn đề rác thải, nhưng công ty có cách tiếp cận và mô hình hoạt động riêng cho từng địa phương và đối tác. Điều này cho thấy có nhiều cách để giải quyết vấn đề quản lý rác thải và mỗi địa phương có thể tìm ra giải pháp phù hợp nhất với ngữ cảnh cụ thể của mình.

 

Related Posts