Grac, Quản lý rác thải, Tái chế tái sử dụng, Thương hiệu bền vững, Tin tức

Hệ thống đặt cọc hoàn trả với rác thải Nhựa

Mục tiêu thu gom của Grac

Hệ thống đặt cọc hoàn trả với rác thải Nhựa

Hệ thống đặt cọc hoàn trả (Deposit – refund system – DRS) là một công cụ quản lý môi trường, trong đó người tiêu dùng trả một khoản tiền đặt cọc nhỏ khi mua sản phẩm chai nhựa hoặc lon đồ uống. Phần tiền đặt cọc sẽ được hoàn lại khi họ mang gửi lại vỏ hộp tại điểm thu gom được chỉ định.

Hệ thống này khuyến khích người tiêu dùng hoàn trả các vỏ hộp đựng đã qua sử dụng để tái chế và tái sử dụng, giảm bớt sức ép cho những bãi chôn lấp rác, bảo vệ dòng sông và đại dương khỏi rác thải nhựa rò rỉ. Hệ thống đặt cọc hoàn trả hiệu suất cao có thể thúc đẩy đáng kể sự quay vòng của các loại hộp đựng nước giải khát như chai nhựa, lon nhôm với tỷ lệ thu hồi cao.

Hệ thống đặt cọc hoàn trả đã được triển khai thành công ở nhiều quốc gia trên thế giới và đã giảm đáng kể lượng chất thải từ vật liệu đóng chai. Tại Việt Nam, Grac đang nghiên cứu hệ thống đặt cọc hoàn trả cho rác thải nhựa, bao gồm lợi ích, thách thức, kế hoạch thí điểm và nghiên cứu khả thi dự kiến để phát triển những khuyến nghị về chính sách áp dụng DRS.

Hệ thống này có ảnh hưởng gì đến người tiêu dùng không?

Related Posts