Quản lý rác thải, Tái chế tái sử dụng, Tin tức

Đăng ký EPR là gì?

Đăng ký EPR là gì? Đăng ký Trách nhiệm Mở rộng của Nhà sản xuất EPR là gì? EPR Registration ?

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, các sản phẩm xuất khẩu sang Pháp và Đức phải có số đăng ký EPR và điền vào đó trên Amazon. Gần đây, một số người bán ở Pháp và Đức đã nhận được email từ Amazon, yêu cầu người bán đảm bảo tuân thủ Yêu cầu EPR.

1. EPR là gì?

Tên đầy đủ của EPR là Extended Producers Responsiblity , nghĩa là Trách nhiệm của Nhà sản xuất Mở rộng hoặc trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất. EPR là một chính sách môi trường yêu cầu các nhà sản xuất chịu trách nhiệm về toàn bộ vòng đời của hàng hóa mà họ tung ra thị trường, tức là từ thiết kế hàng hóa đến cuối chu kỳ sống của hàng hóa (bao gồm cả thu gom và xử lý chất thải).

Theo các quy định của Quy định về trách nhiệm của nhà sản xuất mở rộng , các đơn vị chịu trách nhiệm phải giảm tác động của hàng hóa của họ lên môi trường trong suốt vòng đời của hàng hóa.

2. Các thể hiện của EPR ở các quốc gia khác nhau ?

EPR thực chất là một khung hệ thống quản lý, được thực hiện bởi nhiều luật chứ không phải là tên của một quy định. Chỉ thị WEEE của EU, luật pin, luật đóng gói và các quy định khác tương đương với thông lệ lập pháp của EU và Đức. Do đó, WEEE của Pháp, luật đóng gói, luật pin và WEEE của Đức, luật đóng gói, luật pin và các quy định khác đều thuộc phạm vi của EPR, là hiện thân của EPR trong nước.

3. Người bán nhận được email cần làm gì? (áp dụng cho những cơ sở xuất khẩu qua thị trường có EPR)

Amazon sẽ chia sẻ đường dẫn tải lên số đăng ký EPR vào quý IV / 2021. Bắt đầu từ năm 2022 , nếu người bán đang bán ở Pháp và / hoặc Đức, Amazon sẽ xác nhận rằng sản phẩm do người bán bán đủ điều kiện để được hưởng Trách nhiệm nhà sản xuất mở rộng (EPR) ở quốc gia đó, đồng thời thu thập và xác minh Số đăng ký EPR của người bán.

4. Phân loại sản phẩm EPR là gì?

Điều sau áp dụng cho các phân loại sản phẩm trong phạm vi nghĩa vụ trách nhiệm nhà sản xuất mở rộng ở Pháp và Đức. Đối với những sản phẩm như vậy, người bán cần cung cấp cho Amazon số đăng ký trách nhiệm nhà sản xuất mở rộng. Đức có ba loại và Pháp có bảy. Sau khi mỗi danh mục được đăng ký, sẽ có một số đăng ký EPR, số này cần được tải lên hệ thống Amazon, Amazon chính thức đề cập rằng các bước hoạt động tải lên sẽ được công bố vào quý IV.

5. Ghi chú về số đăng ký EPR

1. Các phân loại hàng hóa EPR khác nhau có số đăng ký riêng biệt.

2. Các số đăng ký sau ở Đức có thể được sử dụng làm bằng chứng về sự tuân thủ của bạn: Đóng gói: Registrierungsnummer Thiết bị Điện và Điện tử : http://WEEE-Reg.-Nr.DEPin: Batt-Reg. -Nr.DE2

3. Trong tương lai, Pháp sẽ thống nhất việc phân loại các mặt hàng khác nhau thành một UIN (“Định danh duy nhất”), nhưng nó vẫn chưa được thống nhất.

6. Ai cần đăng ký EPR?

Nếu người bán thuộc một trong ba loại sau, người bán phải đăng ký EPR:

  • 1. Sản xuất hàng hóa theo yêu cầu của EPR trong nước (sản xuất);
  • 2. Nhập hàng theo yêu cầu EPR trong nước (nhập khẩu)
  • 3. Bán hàng hóa đáp ứng các yêu cầu EPR trong nước và chưa thành lập công ty (bán hàng) trong nước. Thương mại điện tử xuyên biên giới của Trung Quốc hầu hết thuộc tình huống thứ 3. Đối với tình huống thứ ba, cả FBA và người bán tự giao hàng đều thuộc tình huống thứ ba.

7. Làm thế nào để có được số đăng ký EPR

Sau khi xác nhận rằng sản phẩm phù hợp với phân loại hàng hóa EPR, người bán tính toán số lượng sẽ được khai báo trong cửa hàng để đăng ký, và đánh dấu sản phẩm với thông tin liên quan sau khi đăng ký (số), chi tiết như sau:

1. Nếu người bán là nhà sản xuất hàng hóa trong phạm vi yêu cầu trách nhiệm nhà sản xuất mở rộng, thì người bán sẽ có nghĩa vụ cung cấp cho Amazon số đăng ký EPR.

2. Nếu người bán là nhà sản xuất nhưng chưa có số đăng ký EPR, thì người bán cần đăng ký để lấy số đăng ký EPR . Phải liên hệ với Tổ chức Trách nhiệm Nhà sản xuất (PRO) liên quan đối với mỗi phân loại hàng hóa EPR để có số đăng ký EPR.

3. Nếu người bán không phải là nhà sản xuất, nhưng người bán muốn bán các sản phẩm đáp ứng các yêu cầu mở rộng về trách nhiệm của nhà sản xuất, thì người bán cần phải có số đăng ký EPR hiện hành từ nhà cung cấp đầu nguồn và cung cấp cho Amazon số đăng ký EPR của người có liên quan sản phẩm như bằng chứng về sự tuân thủ.

4. Nếu người bán không phải là nhà sản xuất và không thể lấy số đăng ký EPR hiện hành từ nhà cung cấp thượng nguồn , thì người bán cần đăng ký và cung cấp cho Amazon số đăng ký EPR của riêng mình.

8. Hậu quả của việc không đăng ký EPR?

Nếu người bán không thể chứng minh với Amazon rằng bạn tuân thủ EPR, Amazon sẽ có nghĩa vụ đình chỉ người bán liệt kê các sản phẩm không tuân thủ theo danh mục sản phẩm EPR. Mặc dù các quy định EPR mới sẽ chỉ có hiệu lực vào năm 2022, nhưng trang web của Đức đã luôn kiểm tra WEEE và các luật và quy định khác. Người bán đã đăng ký WEEE biết rằng thời gian đăng ký ở Đức là dài và với sự gia tăng số lượng người đăng ký thì thời gian đăng ký như bình thường sẽ lâu hơn nên người bán nên chuẩn bị trước để tránh tình trạng chen chúc nhau và đăng ký muộn hơn ảnh hưởng đến thời gian.

Tại Việt Nam thì đăng ký EPR qua cổng thông tin của văn phòng EPR 

Nguyên tắc cơ bản của cơ chế EPR đã được Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đưa ra. Trong đó có những quy định yêu cầu nhà sản xuất, nhập khẩu phải có trách nhiệm tái chế bao bì đã qua sử dụng với tỷ lệ bắt buộc dựa vào khối lượng hoặc đơn vị bao bì đóng gói sản phẩm mà nhà sản xuất đưa ra thị trường và phải tuân thủ quy cách tái chế bắt buộc. Đối tượng của cơ chế EPR gồm những ngành hàng như: pin và ắc quy, điện và điện tử; săm lốp, dầu nhờn, ô tô và xe máy, bao bì. Và, các nhà sản xuất có thể tự mình tổ chức thực hiện tái chế hoặc đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để tái chế chất thải.

Về nguyên tắc, EPR được hiểu là nhà sản xuất chịu hoàn toàn trách nhiệm trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm; Kiểm soát ô nhiễm và an toàn khi sử dụng kéo dài đến cuối vòng đời của sản phẩm.

Hầu hết các doanh nghiệp đã sẵn sàng thực hiện trách nhiệm tái chế, xử lý sản phẩm, bao bì sau sử dụng với các đóng góp rất cụ thể về tỷ lệ tái chế, quy cách tái chế cũng như mức đóng góp vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

Related Posts