SỐ HÓA

Thanh toán tiền rác online

Hệ thống quản lý mạng lưới thu gom vận chuyển rác thải trên nền tảng công nghệ Big Data và đa nền tảng.

Cùng GRAC xây dựng

Đô thị không rác

Công nghệ quản lý tập trung lấy người dân làm trung tâm với quản lý của chính quyền đô thị TP.HCM

Quản lý rác thải

theo thời gian thực

Grac tinh gọn quy trình tổng thể, tối ưu hóa các giải pháp xử lý rác, tăng thêm tỉ lệ tái sử dụng và tái chế rác.

2021

Grac đạt Giải nhất cuộc thi Greentech trao giải tháng 11/2021

Cuộc thi Greentech sáng kiến, giải pháp, mô hình giảm thiểu và xử lý chất thải rắn sinh hoạt do Trung tâm Truyền thông TN&MT, Bộ Tài Nguyên và Môi trường tổ chức

+5

Quận huyện

Trên địa bàn TP.HCM

1M+

Người dân

Trong các hộ gia đình

$50M+

Tiền rác

Gia đình, chủ nguồn thải

+700

Người thu gom rác

Trên địa bàn 3 quận

Phần mềm giúp đơn vị thu gom quản lý dễ dàng

Dữ liệu thông tin, các hợp đồng với hộ gia đình, chủ nguồn thải trên địa bàn thu gom được số hóa trên phần mềm an toàn và giúp quản trị tốt hơn.

Cơ quan quản lý nhà nước kiểm toán chất thải online

Dữ liệu tập trung toàn bộ địa bàn được cơ quan quản lý nhà nước cập nhật liên tục và trực tuyến.

Đầu tư ban đầu 1 lần duy nhất
Chi phí vận hành phù hợp
Quản trị tiền rác thải

Tiền thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải đô thị.

1.

Tiền thu gom rác

Tiền thu gom rác do hộ gia đình, chủ nguồn thải đóng trực tiếp cho đơn vị thu gom.

2.

Tiền vận chuyển rác

Tiền vận chuyển rác thải được nhà nước trợ giá một phần hoặc toàn bộ.

3.

Tiền xử lý rác

Tiền xử lý rác do nhà nước hỗ trợ toàn bộ đến năm 2025.

4.

Thanh toán online

Tiền rác được số hóa trên phần mềm và hỗ trợ thanh toán online.

KẾT NỐI ĐA NỀN TẢNG

Chúng tôi kết nối với các bên hữu quan xây dựng đô thị không rác

gia-dinh

NGƯỜI DÂN

Đô thị không rác lấy người dân làm trung tâm cho việc ngăn ngừa, giảm thiểu và phân loại rác.

tainguyen-moitruong

CHÍNH QUYỀN

Cơ quan quản lý nhà nước đi đầu trong các sáng kiến, kế hoạch xây dựng đô thị không rác.

garbage-truck

ĐƠN VỊ THU GOM

Đơn vị thu gom vận chuyển là đầu mối quan trọng trong việc số hóa và quản lý rác thải thông minh.

Số hộ gia đình

2,5M+

Dân số

9M+

Tiền rác trung bình hộ

$2

Tiền thu gom rác

$50M+

BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA

Thực trạng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt TP.HCM

 Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại khu vực
đô thị trong cả nước là 35.624 tấn/ngày (13.002.592 tấn/năm). Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội phát sinh tới 12.000 tấn/ngày.

.

TÍNH NĂNG PHÁT TRIỂN NĂM 2022-2023

All-in-one mobile app để thanh toán tiền rác

momo

Thanh toán qua ví Momo

Đăng nhập ví Momo điền mã khách hàng thanh toán và nhận khuyến mãi.

ViettelPay

Thanh toán qua ví Viettelpay

Viettelpay hỗ trợ thanh toán tiện lợi và nhanh chóng.

cua-hang-tien-loi

Cửa hàng tiện lợi

Khách hàng ra cửa hàng tiện lợi,  ViettelStore để thanh toán trực tiếp

Đa nền tảng

Số hóa mạng lưới quản lý rác thải hoạt động trên app và website.

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

Đơn vị thu gom rác

Phần mềm quản lý rác thải thông minh 4.0

Công nghệ Blockchain và Big Data

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng các giải pháp quản lý hành chánh, kỹ thuật, công nghệ để số hóa mô hình quản lý rác thải Việt Nam.

QUẢN LÝ THEO ĐỊA ĐIỂM

Quản lý theo địa điểm và số nóc gia

REAL-TIME

Quản lý rác thải theo thời gian thực tế

ĐA PHƯƠNG TIỆN

Tiện lợi hơn khi sử dụng app và web

BÁO CÁO THÔNG MINH

Báo cáo và kiểm toán chất thải thông minh

SUBSCRIBE

FOLLOW US