GRAC
ĐÔ THỊ THÔNG MINH

“Thế giới không rác là có thể”

Big Data

Sử dụng và phân tích dữ liệu khổng lồ từ mạng lưới, để xây dựng đô thị thông minh

Chính quyền

Tích hợp các chức năng cần thiết để hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước

Đa chức năng

Hỗ trợ cho các đối tác cung cấp dịch vụ tiện ích cho hộ gia đình tại Việt Nam

Tiện lợi

Hướng tới thanh toán không tiền mặt, kết nối online, nhanh chóng ở mọi lúc, mọi nơi.

Tặng đồ

Nếu bạn có món đồ nào bạn không cần nhưng lại có giá trị sử dụng đối với người khác, hãy cho tặng món đồ của bạn để một ai đó có thể dùng nó, thay vì bạn vứt nó đi hay cứ để lưu cữu vô ích rồi sẽ hao mòn hỏng hóc theo thời gian.

xem thêmPlaceholder
Placeholder

Tặng đồ

Nếu bạn có món đồ nào bạn không cần nhưng lại có giá trị sử dụng đối với người khác, hãy cho tặng món đồ của bạn để một ai đó có thể dùng nó, thay vì bạn vứt nó đi hay cứ để lưu trữ vô ích rồi sẽ hao mòn hỏng hóc theo thời gian..

Xem thêm

Thanh toán online

Thanh toán giúp bạn thức hiện đóng các phí dịch vụ gom rác một cách nhanh chóng, tiện lợi hơn. Các khoản giao dịch này sẽ được minh bạch và công khai, giúp người dùng dễ kiểm soát, cơ quan ban ngành dễ dàng quản lý hơn.

xem thêmPlaceholder

Thanh toán online

Thanh toán giúp bạn thức hiện đóng các phí dịch vụ gom rác một cách nhanh chóng, tiện lợi hơn. Các khoản giao dịch này sẽ được minh bạch và công khai, giúp người dùng dễ kiểm soát, cơ quan ban ngành dễ dàng quản lý hơn.

Xem thêm
Placeholder
Placeholder

Phế liệu

GRAC là nơi kết nối và hình thành mô hình thu gom ve chai công nghệ như “xe ôm và taxi công nghệ”.

Xem thêm

Phế liệu

GRAC là nơi kết nối hình thành mô hình thu gom ve chai công nghệ như “xe ôm và taxi công nghệ.

xem thêmPlaceholder
Placeholder

Phế liệu

GRAC giúp kết nối và xây dựng mô hình thu gom ve chai công nghệ tương tự như “xe ôm và taxi công nghệ”.

Xem thêm

Phế liệu

GRAC giúp kết nối và xây dựng mô hình thu gom ve chai công nghệ tương tự như “xe ôm và taxi công nghệ”

xem thêmPlaceholder
 
 

Rác phát sinh

Khi bạn muốn nhu cầu xử lý rác phát sinh, chúng tôi sẽ giúp bạn liên hệ với các đơn vị đối tác để có thể nhanh chóng giải quyết này .

xem thêm
Placeholder

Rác phát sinh

Khi bạn muốn nhu cầu xử lý rác phát sinh, chúng tôi sẽ giúp bạn liên hệ với các đơn vị đối tác để có thể nhanh chóng giải quyết này .

Xem thêmPlaceholder

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Image Image Image Image Image Image Image Image Image

ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI

Hãy trở thành đối tác và nhà đầu tư cùng GRAC
Vì một đô thị thông minh.

0908 090 013