Sau khi khách hàng đặt lịch thu gom rác thải, dữ liệu sẽ được gửi về các cá nhân, tổ chức được phép thu gom trên địa bàn, thông tin này cũng được gửi tới UBND Phường và UBND Quận theo dõi, giám sát.


Số điện thoại hotline: 1900 0340 vào giờ hành chánh.

    Đặt lịch thu gom