Dịch vụ, Giá tiền rác, Tin tức

Quản lý giá thu gom rác và các loại phí bảo vệ môi trường

Phần mềm GRAC quản lý giá thu gom rác căn cứ theo quy định nào ?

Theo Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, việc thu phí xử lý rác sinh hoạt được thực hiện chậm nhất trước ngày 31/12/2024. Theo đó, giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân được tính toán theo căn cứ sau đây:

– Phù hợp với quy định của pháp luật về giá;

– Dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại;

– Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân đã được phân loại riêng thì không phải chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý.

Hướng dẫn về nội dung

Điều 29 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt bao gồm:

– Giá dịch vụ áp dụng đối với tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải rắn sinh hoạt là chi phí hộ gia đình, cá nhân, cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh… phải trả cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

– Giá dịch vụ áp dụng đối với chủ đầu tư, cơ sở thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt là chi phí mà Ủy ban nhân dân các cấp chi trả cho chủ đầu tư, cơ sở được lựa chọn để cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Trong đó, giá dịch vụ áp dụng đối với tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải rắn sinh hoạt được áp dụng theo nguyên tắc:
 1. Nguyên tắc: Bù đắp thông qua ngân sách địa phương gồm:
 • Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển
 • Xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ giá đình

2. Nguyên tắc: Tính đúng, tính đủ chi phí cho hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý gồm:

 • Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển
 • Xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ cơ quan tổ chức, cơ sở sản xuất, ….
 • Kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

Phần mềm GRAC tách tiền rác đối với hộ gia đình hoặc chủ nguồn thải theo các loại như sau:

 • Giá tiền thu gom rác thải sinh hoạt thì đơn vị thu gom thụ hưởng khi cung cấp dịch vụ thu gom rác
 • Giá tiền vận chuyển rác thải sinh hoạt thì nhà nước trợ giá 1 phần hoặc khách hàng phải trả toàn phần.
 • Giá tiền xử lý rác thải sinh hoạt thì nhà nước trợ giá toàn bộ hoặc chủ nguồn thải phải trả toàn phần.

Ngoài ra phần mềm GRAC hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước về môi trường cấp tỉnh, cấp huyện. Hỗ trợ các khoản phí phải thu theo đơn đặt hàng như:

 • Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt
 • Phí bảo vệ môi trường đối với khí thải
 • Các loại tiền phí, lệ phí khác

Các phương thức thanh toán và cổng thanh toán hiện nay của GRAC là:

 • Thu trực tiếp tiền mặt (thông báo trên phần mềm)
 • Thu qua ngân hàng theo hình thức chuyển khoản (kết nối qua các API)
 • Thu qua ví điện tử Mono (kết nối qua các API)
 • Thu qua hệ thống của Viettel Money (kết nối qua các API)

Related Posts