Tin tức

Giá dịch vụ thu gom tại nguồn và giá dịch vụ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt Quận Gò Vấp

Đơn giá điều chỉnh đối với dịch vụ thu gom tại nguồn (thu gom thủ công) và giá dịch vụ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận Gò Vấp đối với nhóm hộ gia đình và nhóm ngoài hộ gia đình lộ trình thực hiện từ năm 2022 đến 2025 như sau:

*Đơn giá chưa bao gồm thuế GTGT

1. Đối với Hộ gia đình 

2. Đối với các đối tượng ngoài hộ gia đình

  • Nhóm 1

Các quán ăn – uống sáng tối trong nhà và vỉa hè được phép sử dụng; Cơ sở thương nghiệp nhỏ; Trường học, thư viện; Cơ quan hành chính, sự nghiệp… có khối lượng chất thải rắn phát sinh < 250 kg/tháng.

  • Nhóm 2

Các quán ăn – uống sáng tối trong nhà và vỉa hè được phép sử dụng; Cơ sở thương nghiệp nhỏ; Trường học, thư viện; Cơ quan hành chính, sự nghiệp, Rác sinh hoạt từ các cơ sở sản xuất, y tế (Lưu ý: rác công nghiệp và các y tế phải được phân loại và chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom riêng biệt)… có khối lượng chất thải rắn phát sinh >250 kg/tháng < 420 kg/tháng. Tính trên cơ sở khối lượng rác bình quân 335 kg.

  • Nhóm 3

Các đối tượng còn lại: các quán ăn trong nhà cả ngày, Nhà hàng, khách sạn, thương nghiệp lớn; Chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; Rác sinh hoạt từ các cơ sở sản xuất, y tế (Lưu ý: rác công nghiệp và rác y tế phải được phân loại và chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom riêng), địa điểm vui chơi, công trình xây dựng… có khối lượng chất thải rắn phát sinh > 420 kg/tháng. Tính trên khối lượng rác phát sinh thực tế x đơn giá.

Lưu ý

* Mức giá nêu trên được áp dụng cho tần suất thu gom bình quân 1 lần/ngày.

* Mức giá nêu trên chưa bao gồm chi phí dịch vụ thu gom tại nguồn của Chất thải rắn cồng kềnh.

* Trong quá trình thực hiện, khi có sự thay đổi các cấu phần của đơn giá chi tiết (tiền lương, định mức, giá nhiên liệu và các yếu tố khác trong xây dựng đơn giá) tùy thuộc vào thời điểm ban hành, Ủy ban nhân dân quận sẽ chủ động ban hành điều chỉnh giá cụ thể trên địa bàn sao cho phù hợp quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi cục trưởng Chi cục thuế quận Gò Vấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường, Giám đốc các đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển trên địa bàn quận Gò Vấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3984.signed

4753-QĐ-UBND-GO VAP

Quyết định 2928 Ban hành giá

HT 28.10 INFOGRAPHIC GV

 

 

Related Posts