Grac, Quản lý rác thải

Một số dự án giảm thiểu rác thải nhựa ở việt nam

Một số dự án giảm thiểu rác thải nhựa ở việt nam đạt được nhiều thành tựu đáng kể, có một số dự án giảm thiểu rác thải nhựa đã được triển khai ở Việt Nam:

  1. Dự án “Giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương” do Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh – GreenHub, Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường, Đại học Y tế Công cộng, Công Ty TNHH Tích hợp Hệ thống Quản lý Quốc tế thực hiện từ năm 2020 đến 2023
  2. Dự án “Phú Quốc – Hướng tới hòn đảo không rác thải nhựa” do WWF-Việt Nam thực hiện tại huyện đảo Phú Quốc cho giai đoạn 2018-2020
  3. Dự án “Đô thị giảm nhựa – Plastic Smart Cities” do WWF-Việt Nam triển khai tại ba thành phố là Phú Yên, Đà Nẵng và Rạch Giá trong giai đoạn 2019 – 2021
  4. Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương” do WWF tài trợ, được triển khai tại 10 khu vực ở 9 tỉnh thành phố, bao gồm: A Lưới (Thừa Thiên -Huế); Đà Nẵng; Đồng Hới (Quảng Bình); Hà Tĩnh; Long An, Rạch Giá (Kiên Giang); Tuy Hòa (Phú Yên) và 3 khu bảo tồn biển là Côn Đảo, Cù Lao Chàm, Phú Quốc.
  5. Dự án Grac quản lý mạng lưới thu gom rác ve chai và vựa ve chai, đồng nát

Đây chỉ là một số dự án tiêu biểu, có thể có nhiều dự án khác đang được triển khai ở Việt Nam để giảm thiểu rác thải nhựa.

Ứng dụng Grac đóng vai trò tiên phong trong việc kết nối vựa ve chai với người thu gom rác thải nhựa. Điều này góp phần thúc đẩy người dân hình thành và phát triển thói quen phân loại rác tại nguồn. Dự án thu gom rác nhựa của Grac đã đạt được những kết quả đáng kể. Hiện tại, mô hình thu gom rác thải nhựa Grac đã thu hút được sự tham gia của 600.000 hộ gia đình, thu hơn 365 tấn rác thải nhựa. Người dùng chỉ cần chụp ảnh rác, đăng lên ứng dụng và các tổ chức sẽ đến thu gom.

Grac đang thử nghiệm các vựa ve chai ở quận 3, Gò Vấp, Tân Bình với quy mô một triệu dân1. Theo tính toán của đơn vị, hàng ngày lượng nhựa PET thu gom được khoảng một tấn. Tổng số dữ liệu đã cập nhật là 600.000 hộ gia đình, 30.000 chủ nguồn thải tại 150 địa phương.

Dự kiến đầu năm 2024, Grac sẽ số hóa 1,5 triệu hộ gia đình, 100.000 chủ nguồn thải ở TP.HCM1. Mục tiêu đến năm 2030 là thu gom 589.500 tấn rác nhựa.

Ứng dụng Grac không chỉ giúp chuyển đổi số quản lý rác thải, mà còn mang lại nhiều lợi ích khác cho người môi trường và xã hội. Ứng dụng góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của người tiêu dùng đối với môi trường, qua đó khuyến khích họ giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, phân loại rác thải tại nguồn, tham gia các chương trình thu gom – tái chế rác thải nhựa.