Tin tức

Grac hỗ trợ cho Sở Tài Nguyên và Môi trường quản lý rác thải

Grac hỗ trợ cho Sở Tài Nguyên và Môi trường quản lý rác thải

Grac là một đơn vị hỗ trợ cho các Sở Tài Nguyên và Môi trường, UBND quận, UBND cấp huyện trong việc chuyển đổi số quản lý rác thải. Đến cuối năm 2025, hầu hết các đô thị cấp huyện ở TP HCM và nhiều tỉnh thành sẽ số hóa và ứng dụng phần mềm để quản lý rác thải. UBND cấp xã đang quản lý mạng lưới thu gom rác thải với dữ liệu rất lớn về hộ dân, chủ nguồn thải.

Quản lý chất thải rắn trong sinh hoạt là một trong những nội dung quan trọng được quy định trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, với 6 Điều (từ Điều 75 – 80) quy định cụ thể các nội dung:

 • Phân loại, lưu giữ, chuyển giao
 • Điểm tập kết, trạm trung chuyển
 • Thu gom, vận chuyển
 • Xử lý chất thải rắn sinh hoạt
 • Chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý
 • Xử lý ô nhiễm, cải tạo môi trường bãi chôn lấp

Mục tiêu của các quy định này là thúc đẩy người dân phân loại, giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại nguồn.

Theo Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh có trách nhiệm quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm:

 • Tổ chức quản lý CTRSH trên địa bàn tỉnh, phân công trách nhiệm quản lý cho các cơ quan chuyên môn và phân cấp quản lý cho UBND các cấp về quản lý CTRSH
 • Ban hành các quy định cụ thể về quản lý CTRSH khi cần thiết
 • Thực hiện các cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ để khuyến khích việc thu gom, vận chuyển và đầu tư cơ sở xử lý CTRSH phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của địa phương
 • Chỉ đạo, triển khai thực hiện nội dung quản lý CTRSH trong quy hoạch có liên quan theo thẩm quyền
 • Lập kế hoạch hàng năm cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH và bố trí kinh phí thực hiện phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương
 • Xây dựng mức thu phí vệ sinh, giá dịch vụ cho các đối tượng hộ gia đình, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tổ chức theo quy định
 • Định kỳ hàng năm báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng về việc quản lý CTRSH trên địa bàn theo quy định, thời điểm báo cáo trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo
 • Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quản lý CTRSH
 • Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về quản lý CTRSH trên địa bàn

Phần mềm Grac được thiết kế để giúp quản lý rác thải một cách hiệu quả. Dưới đây là một số hướng dẫn cơ bản để sử dụng phần mềm này:

 • Truy cập phần mềm Grac và cài đặt app Grac : Phần mềm Grac có thể truy cập nhanh chóng qua website hoặc ứng dụng trên điện thoại di động IOS/Android. Bạn có thể tải ứng dụng từ cửa hàng ứng dụng của điện thoại hoặc truy cập trực tiếp qua trang web.
 • Quản lý rác thải: Phần mềm Grac giúp quản lý các nguồn thải, số hóa mạng lưới quản lý rác thải và thanh toán tiền rác online.
 • Thanh toán tiền rác: Người dân có thể thanh toán tiền rác online, nhanh chóng và tiện lợi như thanh toán tiền điện, nước.
 • Gửi phản ánh, khiếu nại: Người dân có quyền gửi phản ánh, khiếu nại về thời gian thu gom, tần suất thu gom, loại rác thu gom, quyền và nghĩa vụ, … liên quan tới dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt.
 • Đặt lịch thu gom rác: Người dân có thể đặt lịch thu gom rác tại nhà, hoặc tự chở rác đến nơi tập kết do UBND Quận, UBND Phường quy định.
 • Quản lý ve chai/đồng nát/phế liệu: Người dân dễ dàng “bán ve chai/đồng nát/phế liệu” hoặc bán “sản phẩm thu hồi sau khi sử dụng” qua tiện ích đặt lịch thu gom rác.

Làm thế nào để đặt lịch thu gom rác từ app Grac ?

Để đặt lịch thu gom rác, bạn có thể thực hiện theo các bước sau đây:

 1. Truy cập ứng dụng: Mở ứng dụng Grac trên điện thoại di động của bạn. Nếu bạn chưa cài đặt, bạn có thể tải ứng dụng từ cửa hàng ứng dụng của điện thoại.
 2. Đăng nhập: Đăng nhập vào tài khoản của bạn. Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới.
 3. Chọn chức năng đặt lịch: Trên giao diện chính của ứng dụng, hãy tìm và chọn chức năng “Đặt lịch thu gom rác”.
 4. Điền thông tin: Điền các thông tin cần thiết như địa chỉ, thời gian mong muốn thu gom rác, loại rác cần thu gom, …
 5. Xác nhận từ nhân viên thu gom: Sau khi đã điền đầy đủ thông tin, hãy nhấn nút “Xác nhận” để hoàn tất việc đặt lịch.

Vui lòng lưu ý rằng, thời gian thu gom rác có thể phụ thuộc vào lịch làm việc của đơn vị thu gom rác tại khu vực của bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc vấn đề gì, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Grac để được giúp đỡ.

Tôi có thể đặt lịch thu gom rác bằng cách nào khác không?

Có một số cách khác để bạn có thể đặt lịch thu gom rác ngoài việc sử dụng ứng dụng Grac:

 1. Gọi điện thoại: Bạn có thể gọi điện thoại đến số hotline của Grac là 1900 0340 vào giờ hành chánh để đặt lịch thu gom rác.
 2. Gửi tin nhắn: Bạn cũng có thể gửi tin nhắn với thông tin về địa chỉ, số điện thoại, hình ảnh vật dụng hoặc rác cần thu gom, cho tặng. Lịch đặt cũng được cập nhật các trạng thái: chưa xử lý, hoàn thành
 3. Truy cập website: Nếu bạn không muốn sử dụng ứng dụng di động, bạn cũng có thể truy cập trực tiếp vào website của Grac để đặt lịch thu gom rác.

Làm thế nào để tìm hiểu về các loại rác được phân loại trong Grac?

 

Related Posts