Grac, Phân loại rác, Quản lý rác thải

Chuyển đổi số quản lý rác thải ở Hà Nội

Chuyển đổi số quản lý rác thải ở Hà Nội và nhu cầu áp dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý phân loại rác tại nguồn là rất quan trọng. 

Việc quản lý rác thải ở thành phố lớn như Hà Nội là một thách thức lớn đối với cơ quan quản lý và người dân. Theo quy định tại khoản 7 Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, chậm nhất là ngày 31/12/2024, hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo khoản 1 Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và thực hiện giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định tại khoản 1 Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Chủ nguồn thải là các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hoạt động khác phát sinh chất thải trong quá trình sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hoạt động khác. Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, riêng thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hàng năm có tới 16.000 tấn chất thải phát sinh, bao gồm cả rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp và rác thải y tế. Theo đó, có thể ước tính số lượng cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hoạt động khác là chủ nguồn thải công nghiệp và y tế ở Hà Nội vào khoảng 10.000 cơ sở. Theo kết quả sơ bộ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019, tổng dân số của thành phố Hà Nội tại thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 là 8.053.663 người, trong đó dân số sống ở khu vực thành thị là 3.962.310 người, chiếm 49,2% và ở khu vực nông thôn là 4.091.353 người, chiếm 50,8%. Theo đó, có thể ước tính số lượng hộ gia đình và cá nhân là chủ nguồn thải sinh hoạt ở Hà Nội vào khoảng 2 triệu hộ.

Phần mềm Grac là một phần mềm số hóa mạng lưới quản lý rác thải và thanh toán online, có nhiều tiện ích cho cơ quan quản lý nhà nước và người dân. Phần mềm Grac số hóa các thông tin sau1:

 • Số lượng và thông tin hộ gia đình, chủ nguồn thải.
 • Các hợp đồng miệng và hợp đồng văn bản
 • Rác thải nhựa, rác thải cồng kềnh, rác thải tái chế. 
 • Quản lý công nợ và tiền mặt
 • Quản lý thanh toán online qua cổng thanh toán Momo và các ngân hàng.
 • Nhân viên thu gom trực tiếp, nhân viên thu ngân
 • Biên lai thu tiền
 • Kết nối các thiết bị POS theo yêu cầu riêng

Ngoài ra, phần mềm Grac còn có các chức năng khác như tra cứu tiền rác hàng tháng, liên hệ trực tiếp với người thu gom rác, gửi phản ánh khiếu nại, đặt lịch thu gom rác, bán ve chai/đồng nát/phế liệu, tra cứu cách bỏ rác, phân loại rác tại nguồn…

Phần mềm Grac dành cho UBND quận huyện ở Hà Nội. Grac là một phần mềm số hóa mạng lưới quản lý rác thải và thanh toán online, có nhiều tiện ích cho cơ quan quản lý nhà nước và người dân như sau:

 • Phần mềm Grac có nhiều tính năng như quản lý hộ gia đình và chủ nguồn thải, quản lý đơn vị thu gom và người thu gom, quản lý giá tiền thu gom, vận chuyển, xử lý rác, quản lý số lượng hợp đồng, quản lý khiếu nại, đặt lịch tsốhu gom, quản lý địa chỉ phân loại rác tại nguồn…
 • Phần mềm Grac được cài đặt và sử dụng rất đơn giản, truy cập nhanh chóng qua website hoặc ứng dụng trên điện thoại di động IOS/Android: Grac
 • Phần mềm Grac giúp nâng cao công tác quản lý nhà nước, hỗ trợ cho các cơ quan quản lý nhà nước có đầy đủ các dữ liệu để phân tích, hoạch định các chiến lược giảm thiểu rác thải cũng như phân loại rác tại nguồn. Ngoài ra, phần mềm Grac cũng giúp cho người dân có thể tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
 • Phần mềm Grac đã được áp dụng ở TP.HCM  và các tỉnh thành khác như Huế, Hà Tỉnh, Quảng Nam, Cần Thơ, Kiên Giang….

Chuyển đổi số là một khái niệm rất phổ biến và quan trọng trong thời đại công nghệ hiện nay. Chuyển đổi số là quá trình ứng dụng các công nghệ thông tin và kỹ thuật số vào mọi khía cạnh của hoạt động kinh doanh, từ cách thức tổ chức làm việc cho đến cách tiếp cận và tương tác với khách hàng, nhằm mục đích tối ưu hóa các quy trình, tăng cường hiệu quả hoạt động, và thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo. Chuyển đổi số bao gồm việc sử dụng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, phân tích dữ liệu, trí tuệ doanh nghiệp và nhiều công nghệ khác để tối ưu hóa quy trình sản xuất, quản trị tài chính, cải thiện tương tác với khách hàng, tăng cường trải nghiệm người dùng và nâng cao sự sáng tạo và tính cạnh tranh của tổ chức

Chuyển đổi số phân loại rác tại nguồn tại Hà Nội như thế nào ?

Đây là một chủ đề rất thời sự và có ý nghĩa, bởi việc phân loại rác thải hiệu quả sẽ góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Quy định của pháp luật:

 • Theo quy định tại khoản 7 Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, chậm nhất là ngày 31/12/2024, hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo khoản 1 Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và thực hiện giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định tại khoản 1 Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
 • Chất thải rắn sinh hoạt phải được phân loại thành 3 loại: chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm; chất thải rắn sinh hoạt khác. Hộ gia đình, cá nhân phải chứa, đựng, lưu giữ và chuyển giao các loại chất thải này cho các tổ chức, cá nhân có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định.
 • Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải xây dựng kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn, bao gồm các nội dung như: quy hoạch, quy định về phân loại, lưu giữ, chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt; quy định về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; quy định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực phân loại, lưu giữ, chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt; quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan
 • Các địa phương đã áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý rác thải, cho phép người dân cài đặt phần mềm ứng dụng sử dụng bằng điện thoại di động để theo dõi dịch vụ thu gom rác, đăng ký, ký hợp đồng, thanh toán, phản ánh chất lượng, đăng ký thu đổi ve chai, rác thải tái chế

Hà nội áp dụng công nghệ thu gom rác thải nhựa đang thực hiện như sau:

 • Hà Nội đang ưu tiên áp dụng công nghệ xử lý rác thải nhựa tiên tiến, có thu hồi năng lượng để phát điện, như công nghệ đốt, công nghệ sinh học, công nghệ hóa học, công nghệ cơ học…. Các công nghệ này giúp giảm thiểu lượng rác thải nhựa chôn lấp, đốt và thải ra ngoài môi trường, đồng thời tạo ra nguồn năng lượng tái tạo cho thành phố.
 • Hà Nội cũng đang thúc đẩy kinh tế tuần hoàn từ xử lý rác thải nhựa, khuyến khích tái chế và tái sử dụng các vật liệu nhựa, như giấy, nhựa, kim loại, thủy tinh… Việc này giúp tiết kiệm nguyên liệu, giảm chi phí sản xuất, tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế và môi trường.
 • Hà Nội cũng đang áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý rác thải nhựa, cho phép người dân cài đặt phần mềm ứng dụng sử dụng bằng điện thoại di động để theo dõi dịch vụ thu gom rác, đăng ký, ký hợp đồng, thanh toán, phản ánh chất lượng, đăng ký thu đổi ve chai, rác thải tái chế. Một số phần mềm tiêu biểu như Grac, mGreen, URENCO… . Các phần mềm này giúp nâng cao công tác quản lý nhà nước, hỗ trợ cho các cơ quan quản lý nhà nước có đầy đủ các dữ liệu để phân tích, hoạch định các chiến lược giảm thiểu rác thải nhựa cũng như phân loại rác tại nguồn. Ngoài ra, các phần mềm này cũng giúp cho người dân có thể tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Chuyển đổi số thu gom rác thải cồng kềnh như thế nào ?

Theo quy định phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải cồng kềnh thì Rác cồng kềnh, rác quá khổ là vật dụng gia đình được thải bỏ có kích thước lớn như: tủ, giường, nệm, bàn, ghế hoặc các vật dụng tương tự khác hoặc gốc cây, thân cây, cành cây.

Công ty cổ phần công nghệ Grac đã ký kết thỏa thuận chuyển đổi số trong quản lý thu gom rác thải sinh hoạt – tái chế – rác thải cồng kềnh với nhiều đơn vị thu gom rác thải. Thỏa thuận này nhằm cải thiện hiệu quả trong việc quản lý thu gom rác thải và tái chế, đồng thời giảm thiểu tác động đến môi trường.

Về rác thải cồng kềnh, chủ nguồn thải có thể tự vận chuyển hoặc thuê đơn vị có chức năng thu gom chất thải này vận chuyển đến địa điểm tập kết hoặc đến cơ sở xử lý (do UBND TP, quận huyện, xã, phường, thị trấn quy định). Chủ nguồn thải phải trả giá dịch vụ thông qua hình thức mua tem hoặc chi trả giá dịch vụ trực tiếp cho thu gom và sơ chế.

Để đặt lịch thu gom rác cồng kềnh, người dân có thể thực hiện theo các bước sau:

 1. Truy cập vào app Grac, trang web grac.vn
 2. Điền thông tin cần thiết và chọn hình ảnh (nếu có) để mô tả rõ hơn về loại rác mà bạn muốn thu gom
 3. Sau khi đăng ký, bạn đợi từ 1 – 3 ngày để được đơn vị đến thu gom

Ngoài ra, người dân cũng có thể đặt lịch thu gom rác cồng kềnh qua số hotline: 1900 0340.

Lợi ích của việc chuyển đổi số quản lý rác thải sinh hoạt tại Hà Nội với cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, đơn vị thu gom rác, công ty tái chế, người dân.  Một số lợi ích của chuyển đổi số quản lý rác thải sinh hoạt như sau:

 • Chuyển đổi số quản lý rác thải sinh hoạt giúp tiết kiệm nhân lực, chi phí cũng như giảm tác hại đến sức khỏe con người, đồng thời nâng cấp mô hình quản lý rác thải thông minh của thành phố.
 • Chuyển đổi số quản lý rác thải sinh hoạt giúp cơ quan quản lý nhà nước có đầy đủ các dữ liệu để phân tích, hoạch định các chiến lược giảm thiểu rác thải cũng như phân loại rác tại nguồn.
 • Chuyển đổi số quản lý rác thải sinh hoạt giúp người dân có thể tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Người dân có thể cài đặt phần mềm ứng dụng sử dụng bằng điện thoại di động để theo dõi dịch vụ thu gom rác, đăng ký, ký hợp đồng, thanh toán, phản ánh chất lượng, đăng ký thu đổi ve chai, rác thải tái chế
 • Chuyển đổi số quản lý rác thải sinh hoạt giúp thúc đẩy kinh tế tuần hoàn từ xử lý rác thải, khuyến khích tái chế và tái sử dụng các vật liệu như giấy, nhựa, kim loại, thủy tinh…
 •  Việc này giúp tiết kiệm nguyên liệu, giảm chi phí sản xuất, tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế và môi trường.

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, lĩnh vực chuyển đổi số quản lý rác thải sinh hoạt tại Hà Nội không thể đứng ngoài cuộc. Theo các chuyên gia, quan trọng nhất là phải thay đổi tư duy từ quản lý truyền thống sang ứng dụng công nghệ. Chuyển đổi số quản lý rác thải sinh hoạt giúp giải quyết hiệu quả mối quan hệ giữa Nhà nước, đơn vị thu gom, đơn vị tái chế, người dân, thị trường, xã hội; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời giúp chính quyền các cấp nâng cao năng lực quản lý điều hành.

 

Related Posts