Quản lý rác thải, Tái chế tái sử dụng, Tin tức

Trung Quốc công bố chương trình thí điểm thực hiện chương trình EPR cho ô tô

Trung Quốc công bố chương trình thí điểm thực hiện chương trình Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất Extended Producer Responsibility EPR cho ô tô

Các Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, Khoa học và Công nghệ, Tài chính và Thương mại Trung Quốc ngày 9/6/2021 đã ban hành thông tư về kế hoạch chương trình thí điểm thực hiện trách nhiệm mở rộng sản phẩm ô tô (EPR). Kế hoạch đưa ra các mục tiêu, chi tiết, thủ tục, quản lý, v.v. của chương trình thí điểm. Đây là một cái nhìn tổng quan:

Mục tiêu của chương trình thí điểm

Chính phủ đặt mục tiêu thành lập một tập hợp các công ty kiểu mẫu về EPR sản phẩm ô tô và phát triển mô hình thực hiện EPR sản phẩm ô tô phù hợp với điều kiện của Trung Quốc.

Nó cũng dự định đạt được các mục tiêu sau vào năm 2023:

 • Tăng đáng kể tỷ lệ tái chế xe hết tuổi thọ tiêu chuẩn (ELV) và phát triển một mô hình tái chế ELV có thể tái sản xuất và dễ dàng áp dụng mà các nhà sản xuất phương tiện chịu trách nhiệm
 • Tăng phần tái chế của cơ thể ELV theo từng giai đoạn để đạt được mức tái chế toàn diện là 75 phần trăm
 • Phát triển một hệ thống chuỗi cung ứng xanh cho các phương tiện để tăng tỷ lệ tái chế xe lên 95% cũng như đảm bảo ít nhất 5% mỗi bộ phận quan trọng của xe được làm từ vật liệu tái chế

Thông tin chi tiết về chương trình thí điểm

 1. Hệ thống thu thập ELV
  • Thiết lập mạng lưới thu gom và hệ thống quản lý ELV và các bộ phận phế liệu
  • Tổ chức các nhóm công nghiệp tái chế ELV trong đó các thành viên cùng tạo và vận hành các ELV và mạng lưới dịch vụ thu gom các bộ phận phế liệu, với đó họ được kỳ vọng sẽ thúc đẩy việc thu gom tiêu chuẩn hóa
  • Thiết lập các cơ chế khuyến khích để khuyến khích chuyển giao các ELV theo cách thức chuẩn hóa
  • Thiết lập hệ thống quản lý kỹ thuật số và hệ thống quản lý EPR tích hợp
 1. Tái chế toàn diện
  • Nghiên cứu, phát triển và áp dụng các công nghệ cơ bản quan trọng, chẳng hạn như tháo dỡ cẩn thận các ELV; tái sản xuất các bộ phận ELV, bao gồm “năm thành phần chính” (五大 总成); xếp tầng của pin kéo; và tái chế các bộ phận và vật liệu có giá trị gia tăng cao từ các phương tiện bị tháo dỡ
  • Thúc đẩy việc sử dụng các bộ phận tái chế và tái sản xuất
  • Xây dựng các tiêu chuẩn cho công nghệ tái chế các bộ phận đã qua sử dụng và xem xét thiết lập các hệ thống tiêu chuẩn để tháo dỡ ELV, tái chế các bộ phận và vật liệu từ các phương tiện đã bị tháo dỡ, xử lý chất thải, v.v.
 1. Quản lý chuỗi cung ứng xanh
  • Thiết lập hệ thống quản lý chuỗi cung ứng xanh
  • Chọn vật liệu thân thiện với môi trường và tăng tỷ lệ tái chế xe
  • Thúc đẩy mua sắm xanh cũng như nghiên cứu và phát triển các sản phẩm xanh
  • Tăng tỷ trọng xe tiết kiệm nhiên liệu, phát thải thấp và sử dụng năng lượng mới trong tổng sản lượng xe
 1. Tăng cường công bố thông tin
  • Yêu cầu các nhà sản xuất xe đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc đáng tin cậy của các bộ phận chính, bao gồm cả khả năng truy xuất nguồn gốc của pin đầu kéo để tái chế
  • Tạo một hệ thống để chia sẻ thông tin về việc hoàn thành trách nhiệm của nhà sản xuất trong ngành công nghiệp ô tô
  • Xuất bản sổ tay hướng dẫn bảo dưỡng và tháo dỡ phương tiện
  • Thường xuyên công bố thông tin về ELV và các trung tâm thu gom các bộ phận phế liệu, tái chế, tái sản xuất toàn diện, v.v.

Toàn văn của thông tư có trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc:
https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/zbgy/art/2021/art_41ae7b048792416ca167bde07368475f.html .

Thu hồi xe hết niên hạn sử dụng ở Việt Nam

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, hiện cả nước có hơn 220 ngàn xe hết niên hạn sử dụng, trong đó hơn 170 ngàn xe tải và gần 53 ngàn xe chở người. Riêng năm 2020, cả nước có gần 16,5 ngàn ô tô hết niên hạn sử dụng. Điều đáng nói là rất ít chủ các xe này chấp hành quy định nộp lại biển số và đăng ký xe cho cơ quan quản lý.

Related Posts