Grac, Quản lý rác thải, Tin tức

Số hóa khác với chuyển đổi số thu gom rác thải nhựa như thế nào

Số hóa khác với chuyển đổi số thu gom rác thải nhựa như thế nào ?

Số hóa và chuyển đổi số là hai khái niệm có liên quan nhưng không giống nhau. Số hóa là bước đầu tiên trong quá trình chuyển đổi số, nhằm đưa các thông tin lưu trữ ở dạng vật lý sang kỹ thuật số. Chuyển đổi số là quá trình sử dụng các công nghệ kỹ thuật số để thay đổi cách thức hoạt động, tạo ra các giá trị mới và cải thiện hiệu quả.
Trong lĩnh vực thu gom rác thải nhựa, số hóa có thể bao gồm việc sử dụng các phần mềm hoặc app để quản lý khách hàng, nhân viên, chăm sóc khách hàng, thanh toán, báo cáo, định lượng rác thải, theo dõi phương tiện thu gom rác thải nhựa.

Chuyển đổi số thu gom rác thải nhựa có thể bao gồm việc áp dụng các mô hình kinh doanh mới, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới, kết nối các bên liên quan, nâng cao chất lượng và an toàn của dịch vụ thu gom rác.
Việc chuyển đổi số thu gom rác thải sẽ là nền tảng cho các dự án thu gom, giảm thiểu rác thải nhựa tại các địa phương tại Việt Nam.

Số hóa quản lý rác thải sinh hoạt là việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số để thu thập, xử lý, phân tích và truyền đạt dữ liệu về rác thải sinh hoạt, nhằm nâng cao hiệu quả, tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường. Một số cách số hóa quản lý rác thải sinh hoạt có thể là:

  • Sử dụng các ứng dụng di động để gọi người thu gom rác, quản lý khách hàng, thanh toán, báo cáo, định lượng rác thải, theo dõi phương tiện thu gom rác. Ví dụ như Grac, mGreen.
  • Sử dụng các cảm biến IoT để giám sát vị trí, mức đổ đầy, nhiệt độ và loại chất thải của từng thùng rác và truyền đạt dữ liệu đó với nền tảng phân tích dữ liệu dựa trên đám mây. Ví dụ như Ứng dụng công nghệ trong thu gom rác thải.
  • Sử dụng các công cụ AI để xử lý dữ liệu và tạo ra các thông tin chi tiết hữu ích, chẳng hạn như vị trí, loại và kích thước thùng rác chiến lược nhất, cũng như các tuyến đường thu gom rác, tần suất và tải trọng xe tối ưu.
  • Sử dụng các phương tiện thu gom rác thông minh, có khả năng tự động hóa việc phân loại, nén và thu gom chân không của thùng rác.
  • Sử dụng các phần mềm để cá nhân hóa hóa đơn chất thải và cấp chứng từ dựa trên loại và trọng lượng của chất thải.

Chuyển đổi số thu gom rác thải sinh hoạt là việc áp dụng công nghệ 4.0 để quản lý, kiểm soát, và xử lý rác thải một cách hiệu quả và minh bạch. Một số lợi ích của chuyển đổi số thu gom rác thải sinh hoạt là:

  • Tiết kiệm chi phí hoạt động và nhân sự cho đơn vị thu gom và vận chuyển rác thải.
  • Nâng cao chất lượng môi trường và giảm thiểu ô nhiễm do rác thải gây ra.
  • Thúc đẩy người dân phân loại rác tại nguồn và thực hiện nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền”.
  • Đồng bộ dữ liệu với các cơ quan quản lý nhà nước và hỗ trợ quy hoạch, chiến lược phát triển đô thị thông minh.

Theo thông tin từ Grac – đơn vị đang hỗ trợ cho các quận, huyện tại TP.HCM chuyển đổi số quản lý rác thải, đến cuối năm 2023, hầu hết các quận, huyện sẽ số hóa và ứng dụng phần mềm để quản lý rác thải1Phần mềm GRAC là một ví dụ về ứng dụng chuyển đổi số thu gom rác thải sinh hoạt tại TP.HCM23. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về chuyển đổi số thu gom rác thải sinh hoạt tại các trang web sau:

Mục tiêu thu gom của Grac

Related Posts