Tin tức

Grac, phần mềm chuyển đổi số trong quản lý, thu gom rác thái sinh hoạt

Thành phố Hồ Chí Minh đang phải xử lý hàng nghìn tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày, gây áp lực lớn cho cơ quan quản lý nhà nước cùng đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý rác. Việc chuyển đổi số trong thu gom rác thải là xu hướng tất yếu để tiết kiệm nhân lực, chi phí cũng như giảm tác hại đến sức khỏe con người, đồng thời nâng cấp mô hình quản lý rác thải thông minh của thành phố.

 

 

 

 

 

Related Posts