Dịch vụ, Quản lý rác thải, Tin tức

Số hóa mạng lưới thu gom rác thải

Dịch vụ số hóa mạng lưới thu gom rác thải dành cho chính quyền và đơn vị thu gom rác tại địa phương.

 • Đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt có thể là: các công ty công ích, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã thu gom rác
 • Ủy ban nhân dân Phường Xã là đơn vị quản lý trực tiếp việc thu gom rác tại địa phương theo Luật BVMT 2020
 • Ủy ban nhân dân cấp Quận Huyện – Phòng Tài nguyên và môi trường với mục tiêu số hóa toàn bộ địa bàn
 • Sở Tài Nguyên và môi trường là đơn vị chủ trì nhằm số hóa toàn bộ mạng lưới cấp tỉnh

Công tác số hóa mạng lưới thu gom rác thải bao gồm việc:

 • Số hóa việc quản lý khách hàng là hộ dân và chủ nguồn thải trên toàn bộ địa bàn
 • Số hóa nhân viên thu gom rác trực tiếp
 • Số hóa việc chăm sóc khách hàng
 • Số hóa việc thanh toán và quản lý công nợ
 • Thanh toán online qua ví điện tử như Momo, Viettel money
 • Số hóa việc báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước
 • Số hóa định tính hoặc định lượng lượng rác phát sinh định kỳ.
 • Số hóa phương tiện thu gom rác hoặc qua hệ thống tracking phương tiện thu gom rác thải. (đơn đặt hàng)
 • Số hóa rác thải tái chế (ve chai, phế liệu, đồng nát) hiện hữu theo dự án (đơn đặt hàng)

Số hóa mạng lưới thu gom rác thải là gì?
Số hóa mạng lưới thu gom rác thải là quá trình chuyển đổi cách quản lý mạng lưới thu gom rác thải sinh hoạt truyền thống sang dạng kỹ thuật số, nhằm mục đích lưu trữ dữ liệu và đặc biệt là phục vụ cho quản lý hiệu quả. Quá trình này đã và đang diễn ra trong nhiều tổ chức và doanh nghiệp kể từ khi thời đại công nghệ 4.0 bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Đây là bước chuyển đổi số rất quan trọng của các đô thị thông minh.

Các bước chuyển đổi số quan trọng thông qua phần mềm GRAC hiện nay:

Bước 1: Xác định mục tiêu số hóa, và chiến lược quản lý rác thải ngắn hạn và dài hạn.

Mục tiêu của doanh nghiệp sẽ là quản lý khách hàng (hộ dân và chủ nguồn thải) tốt hơn, mục tiêu của chính quyền sẽ là đô thị xanh sạch đẹp và văn minh không còn rác thải tồn đọng.

Các mục tiêu ví dụ mà các đô thị mong muốn: thanh toán không tiền mặt, phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa, quản lý các hàng hóa liên quan tới EPR, giảm rác mồ côi (rác đổ bậy), giám sát đơn vị thu gom,…

Bước 2: Thu thập và chuẩn hóa dữ liệu

Các dữ liệu quá khứ, hiện tại và các dữ liệu mong muốn để thực thi các chương trình quản lý rác thải trong tương lại.

Bước 3: Số hóa

Bước 4: truyền thông cho các bên liên quan

Bước 5: duy trì bằng cách bố trí nhân sự phù hợp. Lồng ghép với các chương trình quốc gia, cấp tỉnh,…

Vui lòng liên hệ congnghe@grac.vn để được hướng dẫn thêm

Yếu tố để số hóa thành công mạng lưới quản lý rác thải

 • Lấy cư dân làm trung tâm (hộ gia đình, chủ nguồn thải)
 • Sự quyết tâm và cam kết cao nhất của lãnh đạo cao nhất của địa phương.
 • Nguồn lực sẵn sàng: nhân lực, vật lực, công cụ, kinh phí.
 • Sự kết nối chính quyền, người dân và đơn vị thu gom vận chuyển
 • Công nghệ phù hợp với hạ tầng địa phương.
 • Phù hợp với xu hướng của xã hội

—> Không tốn nhiều tiền để số hóa thành công quản lý rác thải sinh hoạt tại địa phương

Yếu tố thất bại để áp dụng GRAC tại địa phương

 • Xem số hóa mạng lưới rác thải là mục tiêu ngắn hạn và không có quyết tâm cao nhất của lãnh đạo.
 • Mục tiêu không rõ ràng hoặc mục đích quản lý rác thải khác với tác dụng của phần mềm.
 • Công nghệ thông tin chỉ đóng góp 30% thành công của công tác quản lý, là công cụ hỗ trợ quản lý.
 • Không có cơ chế, pháp lý đầy đủ.
 • Không có nguồn lực đầy đủ.
 • Không có sự kết nối giữa người dân, chính quyền và đơn vị thu gom vận chuyển rác thải.

–> Nếu lãnh đạo địa phương xem quản lý rác thải như phòng chống covid thì đảm bảo thành công 100%

Related Posts