Grac, Phân loại rác, Quản lý rác thải, Tái chế tái sử dụng, Thương hiệu bền vững, Tin tức

Phần mềm Grac kết nối với hệ thống nào

Phần mềm Grac kết nối với hệ thống nào, có phải là một phần của smart city không ?

Phần mềm GRAC có khả năng kết nối với các hệ thống khác thông qua API (Application Programming Interface). Grac là một thành phần của smart city, đô thị thông minh. Dưới đây là một số kết nối cụ thể mà GRAC có thể thực hiện:

 1. Kết nối với các cổng hành chánh công các địa phương
 2. Kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư
 3. Kết nối với Trung tâm điều hành thông minh (IOC – Intelligent Operation Center)
 4. Kết nối với máy in và máy POS: GRAC có thể kết nối với các thiết bị như máy in và máy POS, giúp tự động hóa quá trình in hóa đơn và thanh toán.
 5. Kết nối với cơ quan quản lý nhà nước: Phần mềm GRAC có thể kết nối với cơ quan quản lý nhà nước, giúp hỗ trợ công tác quản lý rác thải một cách hiệu quả.
 6. Kết nối với các chủ nguồn thải: GRAC có thể kết nối với các chủ nguồn thải, giúp quản lý và theo dõi quá trình thu gom rác thải một cách hiệu quả.
 7. Kết nối với người thu gom và đơn vị thu gom: GRAC hỗ trợ đơn vị quản lý các đơn vị có trên địa bàn, phương tiện thu gom rác từng tuyến thu gom của từng thành viên/công nhân thuộc đơn vị thu gom trên địa bàn.
 8. Kết nối với app Grac, các app của các đô thị
 9. Kết nối với hệ thống giám sát hành trình thu gom, vận chuyển: GRAC có thể kết nối với các hệ thống giám sát hành trình thu gom, vận chuyển, giúp quản lý và theo dõi quá trình thu gom rác thải một cách hiệu quả. Tuy nhiên phần mềm giám sát hành trình thu gom từ xe tải, xe ép, xe chở rác phải cung cấp API để Grac nhận và xử lý.
 10. Kết nối với các cổng thanh toán của các ngân hàng, Ví điện tử: GRAC hỗ trợ kết nối với các cổng thanh toán, các ngân hàng, Ví điện tử, giúp người dùng có thể thanh toán tiền rác một cách nhanh chóng và tiện lợi.
 11. Kết nối thông minh giữa người dân, chính quyền và đơn vị cung cấp dịch vụ: GRAC tạo ra một kết nối thông minh giữa người dân, chính quyền và đơn vị cung cấp dịch vụ, giúp cải thiện quá trình quản lý rác thải.
 12. Kết nối với chủ nguồn thải và các công ty tái chế: GRAC cũng có thể kết nối với chủ nguồn thải và các công ty tái chế, giúp tối ưu hóa quá trình tái chế rác thải.

Grac có kết nối với các cơ sở dữ liệu dân cư không

Có, phần mềm GRAC có khả năng kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư. Phần mềm này có thể dễ dàng kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu Bộ TNMT. GRAC quản lý cơ sở dữ liệu tập trung và khổng lồ (Big Data). Điều này giúp phần mềm có thể quản lý hộ gia đình và chủ nguồn thải một cách hiệu quả.

Phần mềm GRAC có thể tùy chỉnh được không?

Có, phần mềm GRAC có khả năng tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu cụ thể của người dùng. Dưới đây là một số chức năng tùy chỉnh mà GRAC cung cấp:

 1. Quản lý hộ gia đình và chủ nguồn thải: Phần mềm cho phép quản lý số lượng theo nóc nhà và phân loại khách hàng là hộ gia đình hoặc chủ nguồn thải.
 2. Tùy chỉnh thời gian thu gom rác: Người dùng có thể liên hệ với đơn vị thu gom để tăng tần suất bỏ rác, xác định giờ thu gom rác, và thương lượng cách bỏ các loại rác cồng kềnh.
 3. Thanh toán tiền rác online: Người dùng có thể thanh toán tiền rác online qua các cổng thanh toán như các ngân hàng, ví điện tử
 4. Gửi phản ánh, khiếu nại: Người dùng có quyền gửi phản ánh, khiếu nại về thời gian thu gom, tần suất thu gom, loại rác thu gom, quyền và nghĩa vụ, và các vấn đề khác liên quan tới dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt.
 5. Đặt lịch thu gom rác tại nhà: Người dân có thể đặt lịch thu gom rác tại nhà, hoặc tự chở rác đến nơi tập kết do UBND Quận, UBND Phường quy định.

 

Related Posts