Grac

Grac sử dụng công nghệ SaaS phù hợp với ngành thu gom rác thải

Grac sử dụng công nghệ SaaS phù hợp với ngành thu gom rác thải để cung cấp cho các công ty thu gom rác thải như: các công ty môi trường đô thị, các công ty công ích, công ty thu gom tư nhân, hợp tác xã,…

Các công ty môi trường quy mô nhỏ có thể sử dụng công nghệ SaaS để quản lý vì nhiều lý do sau:

  • Tiết kiệm chi phí: Các công ty môi trường quy mô nhỏ thường có ngân sách hạn chế và không có nhiều nhân sự để quản lý các hệ thống phần cứng và phần mềm. Với SaaS, họ chỉ phải trả tiền cho những gì họ sử dụng và không phải đầu tư vào việc mua và duy trì phần cứng, phần mềm, bản quyền, v.v. Họ cũng có thể tiết kiệm chi phí nhân sự, điện, không gian, v.v.
  • Khả năng mở rộng cao: Các công ty môi trường quy mô nhỏ có thể gặp phải những thay đổi nhanh chóng trong nhu cầu và quy mô của hoạt động. Với SaaS, họ có thể tăng hoặc giảm tài nguyên theo nhu cầu của họ mà không phải lo lắng về việc nâng cấp hay thay đổi phần cứng. Họ cũng có thể truy cập ứng dụng từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối Internet và không bị giới hạn bởi địa lý
  • Cập nhật nhanh chóng: Các công ty môi trường quy mô nhỏ cần phải luôn cập nhật với những tiêu chuẩn, quy định và xu hướng mới nhất trong lĩnh vực của họ. Với SaaS, họ luôn có thể sử dụng phiên bản mới nhất của ứng dụng mà không phải tải xuống hay cài đặt. Nhà cung cấp dịch vụ SaaS sẽ chịu trách nhiệm về việc cập nhật và bảo mật ứng dụng
  • Tích hợp dễ dàng: Các công ty môi trường quy mô nhỏ có thể cần phải làm việc với nhiều đối tác, khách hàng và bên thứ ba khác. Với SaaS, họ có thể tích hợp các ứng dụng SaaS với nhau hoặc với các ứng dụng khác thông qua các API (Application Programming Interface) hay các giao thức chuẩn. Họ cũng có thể tùy biến các ứng dụng SaaS theo nhu cầu của họ

 SaaS

Đây là một mô hình phần mềm dựa trên đám mây cung cấp các ứng dụng cho người dùng cuối thông qua một trình duyệt Internet. Với SaaS, bạn không phải quản lý cơ sở hạ tầng ngầm (thường là phần cứng và hệ điều hành) và cho phép bạn tập trung vào công tác triển khai cũng như quản lý các ứng dụng của mình. Một ví dụ thường thấy của ứng dụng SaaS là email trên nền tảng web: bạn có thể gửi và nhận email mà không phải quản lý việc bổ sung tính năng vào sản phẩm email hay bảo trì máy chủ và hệ điều hành dùng để vận hành chương trình email.

Một số lợi ích của SaaS là:

  • Chi phí thấp: Bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng và không phải đầu tư vào việc mua và duy trì phần cứng, phần mềm, bản quyền, v.v. Bạn cũng có thể tiết kiệm chi phí nhân sự, điện, không gian, v.v.
  • Khả năng mở rộng cao: Bạn có thể tăng hoặc giảm tài nguyên theo nhu cầu của bạn mà không phải lo lắng về việc nâng cấp hay thay đổi phần cứng. Bạn cũng có thể truy cập ứng dụng từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối Internet và không bị giới hạn bởi địa lý
  • Cập nhật nhanh chóng: Bạn luôn có thể sử dụng phiên bản mới nhất của ứng dụng mà không phải tải xuống hay cài đặt. Nhà cung cấp dịch vụ SaaS sẽ chịu trách nhiệm về việc cập nhật và bảo mật ứng dụng
  • Tích hợp dễ dàng: Bạn có thể tích hợp các ứng dụng SaaS với nhau hoặc với các ứng dụng khác thông qua các API (Application Programming Interface) hay các giao thức chuẩn. Bạn cũng có thể tùy biến các ứng dụng SaaS theo nhu cầu của bạn

Công nghệ Digital Cloud-based và SaaS (Software as a Service) đều là các mô hình dịch vụ trong điện toán đám mây, nhưng chúng có một số khác biệt quan trọng:

  1. Digital Cloud-based: Đây là thuật ngữ chỉ các ứng dụng, dịch vụ và tài nguyên được cung cấp cho người dùng theo yêu cầu thông qua internet. Những tài nguyên tính toán này được lưu trữ và quản lý tại máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ đám mây. Công nghệ này giúp tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu và duy trì phần cứng vật lý và cơ sở hạ tầng.
  2. SaaS (Software as a Service): SaaS là một mô hình phần mềm dựa trên đám mây cung cấp các ứng dụng cho người dùng cuối thông qua một trình duyệt Internet. Với SaaS, bạn không phải quản lý cơ sở hạ tầng ngầm (thường là phần cứng và hệ điều hành) và cho phép bạn tập trung vào công tác triển khai cũng như quản lý các ứng dụng của mình. Một ví dụ thường thấy của ứng dụng SaaS là email trên nền tảng web.

Về bản chất, SaaS là một dạng cụ thể của Digital Cloud-based, nơi mà phần mềm được cung cấp như một dịch vụ qua internet. Tuy nhiên, không phải tất cả các ứng dụng Digital Cloud-based đều là SaaS. Các ứng dụng Digital Cloud-based có thể bao gồm nhiều loại dịch vụ khác nhau như IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service), và nhiều hơn nữa.

Related Posts