Grac, Phân loại rác, Quản lý rác thải, Tái chế tái sử dụng, Tin tức

Bao bì có mã QR tra cứu nguồn gốc rác

Bao bì có mã QR tra cứu nguồn gốc rác gồm những thông tin quan trọng gì

Các loại túi rác có mã QR, bao bì chứa rác có mã QR được phát triển từ Grac thể hiện các nội dung sau:

 • Loại túi: túi 5kg, túi 10 kg,…
 • Tên loại rác: rác nhựa, rác thực phẩm, rác còn lại, ….
 • Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đối với loại bao bì này
 • Đơn vị thu gom rác thải
 • Xuất xứ.
 • Giá trị
 • Thời hạn sử dụng
 • Phạm vi sử dụng
 • Chương trình phân loại rác tại địa phương (nếu có)

Các trường dữ liệu tra cứu xuất xứ các loại rác thải khác nhau để phục vụ cho công tác quản lý rác thải như:

 • Hệ thống thông tin và Cơ sở dữ liệu Chất thải rắn: Trang web này cung cấp công cụ hỗ trợ quản lý cho các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp phát sinh chất thải rắn, cũng như cho cán bộ quản lý môi trường.
 • Phân loại rác – Cách xử lý, thu gom và thực trạng rác thải
 • Quy định về phân loại rác tại nguồn
 • ĐÁNH GIÁ CHẤT THẢI RẮN VÀ KIỂM TOÁN NHÃN
 • Quản lý rác thải tại Việt Nam: Hướng dẫn cách phân loại rác cho hộ gia đình

Phân loại rác ở việt nam có quy định thu gom theo túi không

Có, theo Luật Bảo vệ Môi trường 2020, hộ gia đình, cá nhân phải phân loại rác thải sinh hoạt thành 3 loại: rác có khả năng tái sử dụng, tái chế; rác thực phẩm; và rác khác. Mỗi loại rác phải được chứa, đựng trong bao bì riêng theo quy định và chuyển giao cho cơ sở thu gom, vận chuyển rác thải. Nếu không phân loại hoặc không sử dụng bao bì đúng quy định, hộ gia đình, cá nhân có thể bị từ chối thu gom, vận chuyển rác thải và bị xử phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Lợi ích của việc thu gom rác theo bao bì

Related Posts