Quản lý rác thải, Tin tức

Tại sao việc quản lý và số hóa dữ liệu về rác là việc rất quan trọng

Tại sao việc quản lý và số hóa dữ liệu về rác thải là việc rất quan trọng như vậy ?

Với dân số ngày càng tăng và nhu cầu về các sản phẩm tiêu dùng tăng theo cấp số nhân, chúng ta hiện đang tạo ra nhiều chất thải hơn bao giờ hết, điều này thúc đẩy nhu cầu xác định và dành nhiều đất hơn cho việc xử lý chất thải của chúng ta. Đối với các siêu đô thị như Thành Phố Hồ Chí Minh (các thành phố hơn 10 triệu dân) thì lượng rác thải là 9.500 tấn/ngày và gia tăng bình quân 10% mỗi năm, lượng rác thải lớn tạo áp lực về quản lý, thải bỏ rác thải sinh hoạt cho hạ tầng.

–> câu trả lời là chúng ta không thể có thêm các bãi chôn lấp rác.

Hiện nay người ta đã nhận thức rõ rằng cần phải đạt được sự thay đổi hành vi trên diện rộng để thay đổi cách xã hội tạo ra, xử lý và thải bỏ chất thải. Việc thu thập và giám sát dữ liệu chất thải đáng tin cậy hiện là một phương pháp phổ biến được các cơ quan quản lý sử dụng để quản lý chất thải của họ hiệu quả hơn.

Việc chính quyền địa phương thu thập dữ liệu về chất thải và tái chế nhằm mục đích báo cáo các sáng kiến ​​giảm thiểu chất thải quốc gia đang trở thành thông lệ phổ biến đối với các chính quyền địa phương. Miễn là dữ liệu được thu thập toàn diện, nhất quán và đáng tin cậy, nó có thể trở thành một công cụ quan trọng trong cuộc chiến chống lại việc giảm lượng chất thải được gửi đến các bãi chôn lấp của chúng ta mỗi năm.

Hầu như các quận huyện của TP.HCM đều đo lường khối lượng rác thải bỏ mỗi ngày tại các trạm cân của trạm trung chuyển hoặc cơ sở xử lý rác thải đô thị. Việc định lượng đầu cuối này mục đích chính để thanh toán kinh phí cho các đơn vị vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt từ tiền ngân sách và xã hội hóa.

Cùng với nhu cầu thu thập thông tin và quản lý dữ liệu về rác thải sinh hoạt cho các mục đích báo cáo và phân tích, còn có một số lý do khác và luồng lợi ích từ việc thu thập dữ liệu mạnh mẽ về chất thải, đặc biệt là quản lý rác thải online:

 • Đánh giá hiệu quả quản lý rác thải: Nó cho phép các Ủy ban nhân dân địa phương, hội đồng nhân dân, khu vực tư nhân và cộng đồng và Chính phủ đánh giá hiệu quả quản lý rác thải của họ để xác định các lĩnh vực, kế hoạch mong muốn đạt được. Điều này cho phép đánh giá tiến độ dựa trên các mục tiêu và chỉ tiêu giảm thiểu chất thải cụ thể.(ví dụ như: phân loại rác tại nguồn, quản lý chủ nguồn thải, giảm thiểu rác thải nhựa,…)
 • Khắc phục sự cố: Cùng với việc xác định và thực hiện các lĩnh vực kế hoạch mong muốn, việc thu thập dữ liệu chính xác về chất thải cũng có thể xác định các khu vực có vấn đề tiềm ẩn nguy cơ như rác y tế, rác nhiễm covid, rác thải nguy hại,… Nếu việc giám sát này không được thực hiện, các khoản rủi ro tiềm ẩn có thể bị bỏ qua như dự trữ chất thải tại các kho tái chế hoặc các khoản thanh toán và phí không chính xác.
 • Lập kế hoạch: Thông qua việc thu thập và quản lý dữ liệu, số hóa dữ liệu hiện tại, các đô thị có thể xác định cách tốt nhất để hợp lý hóa các hệ thống và quy trình sao cho hiệu quả nhất. Điều này rất cần thiết trong việc hoạch định các chiến lược giảm thiểu chất thải thành công và định hình các chính sách trong tương lai.
 • Chứng minh bằng chứng: Dữ liệu tốt được số hóa cũng vô cùng hữu ích để hỗ trợ bất kỳ trường hợp kinh doanh nào có liên quan và để chứng minh bằng chứng cho việc tài trợ cho một chương trình hoặc dự án tái chế mới.
 • Giúp ngăn chặn các hoạt động tránh đánh thuế: Thật không may, có một số trung tâm xử lý và tái chế chất thải tham gia vào các hoạt động tránh đánh thuế.  Ví dụ 01: một số cơ sở thu gom vận chuyển sẽ tránh phải trả phí tại bãi chôn lấp. Để chống lại vấn đề này, một số cơ quan quản lý đang chuyển sang thu thập dữ liệu và thông tin về chất thải để theo dõi số lượng và loại chất thải mà các cơ sở xử lý chất thải đang lưu giữ. Việc nắm bắt thông tin này hỗ trợ tính minh bạch cao hơn và cung cấp cho các cơ quan quản lý phương tiện để giám sát mức chất thải giữa các cơ sở. Về cơ bản, điều này cho phép các cơ quan quản lý kiểm soát việc dự trữ quá mức và khuyến khích việc luân chuyển vật liệu thông qua quá trình quản lý chất thải. Ví dụ 02: một số quận Tp.HCM sẽ thống kê chủ nguồn thải từ đơn vị thu gom tương đương định mức khối lượng thu gom và đối soát với khối lượng tập kết. Việc chênh lệch số liệu kê khai và cân đo sẽ đánh giá hiệu quả của việc kê khai, đóng phí, thuế …
 • Hiểu biết hơn về chất thải và chủ nguồn thải: Việc giám sát chất thải cho phép các cơ quan quản lý được thông báo nhiều hơn về các loại chất thải sẽ được chôn lấp để sau đó họ có thể xem xét các cách nhắm mục tiêu các dòng chất thải cụ thể trong nỗ lực giảm tác động môi trường của chúng.

Các ví dụ thực tế về thu thập dữ liệu rác thải trong thực tế

Phần mềm số hóa rác thải GRAC đã làm việc với các cơ quan quản lý chất thải và đơn vị thu gom vận chuyển (các hợp tác xã vệ sinh môi trường, công ty công ích Quận) để triển khai các hệ thống cho phép họ giám sát và theo dõi chất thải trong địa bàn của họ chặt chẽ hơn. Các số liệu thu thập và quản lý được số hóa trên đám mây điện tử online, việc này đảm bảo về tính liên tục và trực quan của dữ liệu an toàn và hiệu quả.

GRAC đã phát triển hệ thống quản lý Rác thải Trực tuyến cho các Phòng Tài nguyên và Môi trường các Quận Huyện Tp.HCM. Chúng tôi đã cung cấp các công cụ, quy trình và khuôn khổ hoạt động cần thiết để hỗ trợ việc cập nhật liên tục và đối soát thành công dữ liệu và tiền Rác thải trong một khung thời gian rất chặt chẽ.

GRAC đang triển khai một hệ thống dữ liệu về chất thải hiện cho phép thu thập và truy vấn hiệu quả thông tin về phục hồi tài nguyên và phát sinh, xử lý và tiêu hủy chất thải trong địa bàn theo công nghệ quản lý dữ liệu tập trung và phân tích dữ liệu lớn Bid Data.

Dự án mới nhất của GRAC là  Quận 3 và quận Gò Vấp, nơi Cổng thông tin báo cáo tài nguyên và chất thải e.grac.vn đã cung cấp cho các quận huyện khả năng hiển thị rõ ràng hơn về các loại chất thải đang được dự trữ và các khu vực cần tập trung các nỗ lực tái sử dụng và thu hồi tái chế rác thải.

Phân loại và quản lý dữ liệu đã số hóa ở Quận 3 như thế nào ?

Phần mềm số hóa rác thải GRAC đã làm việc với UBND Quận 3 – Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND 12 Phường và 02 đơn vị thu gom vận chuyển là Hợp tác xã môi trường quận 3, công ty công ích Quận 3 để triển khai các hệ thống trên nền tảng https://e.grac.vn

 • Đơn vị chịu trách nhiệm cập nhật dữ liệu chính là đơn vị thu gom rác thải trên địa bàn: Hợp tác xã môi trường quận 3, công ty công ích Quận 3 thống kê toàn bộ các hộ dân và chủ nguồn thải trên địa bàn bao gồm địa chỉ, thông tin đơn vị, giá thu gom, thông tin người đi thu gom thực tế.
 • UBND 12 Phường sẽ kiểm tra, giám sát về độ chính xác của tính cập nhật của đơn vị thu gom. Dữ liệu thu thập được sẽ đưa vào các báo cáo định kỳ, các chương trình kế hoạch quản lý rác thải của địa phương hằng năm như phân loại rác tại nguồn,..
 • Phòng TNMT truy cập vào dữ liệu để quản lý toàn bộ các đơn vị thu gom trên địa bàn, hỗ trợ 12 Phường quản lý rác thải sinh hoạt đồng bộ với nhau. Các công cụ sẵn có của phần mềm tiện lợi để báo cáo công tác quản lý cho lãnh đạo UBND Quận và Sở Tài nguyên và Môi trường.
 • Phòng tài chính – kế hoạch giám sát dòng tiền rác được trợ giá như: tiền vận chuyển rác thải sinh hoạt trợ giá cho người dân, tiền thu gom và xử lý rác thải do chủ nguồn thải đóng bù ngân sách cho Quận, Thành phố.
 • Người dân/chủ nguồn thải là sử dụng dịch vụ thải bỏ rác thải có quyền thanh toán bằng tiền mặt, thanh toán online qua ví điện tử Momo hoặc Viettel Money. Tiền rác được chia làm 3 loại: tiền thu gom rác, tiền vận chuyển rác, tiền xử lý rác. Các dòng tiền này sẽ chuyển về đơn vị thu hưởng theo quy định.
 • Các chương trình giảm thiểu, phân loại rác tại nguồn sẽ được đồng bộ qua hệ thống thông tin khép kín giữa người dân, chính quyền và đơn vị thu gom. Việc này giúp cho các kế hoạch, chương trình được thực thi hiệu quả hơn.

Related Posts