TRA CỨU TIỀN RÁC NHANH CHÓNG

Điền "mã khách hàng" hoặc "địa chỉ nhà"

Ví dụ: 

  • Nhập địa chỉ: 625/37/14 Bạch Đằng
  • Nhập mã khách hàng: KH15BTH00006936
   

Kết quả hiển thị: 

  • Địa chỉ đã/chưa phân loại rác
  • Người thu gom
  • Đơn vị thu gom
  • Thời gian thu gom
  • Khối lượng
  • Tiền rác công nợ,.