Grac, Quản lý rác thải

Một số phần mềm hỗ trợ nguyên tắc của nền kinh tế tuần hoàn

Một số phần mềm hỗ trợ nguyên tắc của nền kinh tế tuần hoàn.

Có nhiều phần mềm và ứng dụng được phát triển để hỗ trợ nền kinh tế tuần hoàn. Các phần mềm này giúp các tổ chức và doanh nghiệp quản lý rác thải, tối ưu hóa nguyên vật liệu, và thực hiện các mô hình kinh doanh mới theo nguyên tắc của kinh tế tuần hoàn. Ví dụ một số phần mềm hỗ trợ nguyên tắc của nền kinh tế tuần hoàn:

  1. SAP Circular Economy Solutions: Phần mềm này giúp doanh nghiệp biến đổi và tối ưu hóa chuỗi giá trị của mình cho nền kinh tế tuần hoàn. Nó cho phép doanh nghiệp loại bỏ chất thải, tối ưu hóa việc sử dụng nguyên vật liệu, và đổi mới các mô hình kinh doanh tái sinh để xây dựng chuỗi cung ứng minh bạch và bền vững.
  2. Circul8 của Landbell Group: Circul8 là một bộ phần mềm dựa trên đám mây cho nền kinh tế tuần hoàn. Nó biến đổi sự phức tạp thành sự đơn giản và hỗ trợ một phạm vi rộng hơn các bên liên quan trong nền kinh tế tuần hoàn so với bất kỳ sản phẩm nào khác. Nó bao gồm nhiều quy định, quy trình hoạt động và luồng vật liệu.
  3. Circulytics của Ellen MacArthur Foundation: Circulytics là một công cụ miễn phí, đã được trao giải thưởng, cung cấp đo lường hiệu suất kinh tế tuần hoàn toàn diện. Nó có thể được sử dụng bởi bất kỳ công ty nào và là điều cần thiết cho bất kỳ ai nghiêm túc về việc chuyển sang cách kinh doanh tuần hoàn.
  4. Grac S.a.a.S ERP: Đây là một  công cụ kết hợp phần mềm Grac và ứng dụng Grac giúp quản lý rác thải nhựa và rác thải tái chế một cách hiệu quả. Đối tượng sử dụng bao gồm các cơ quan quản lý nhà nước, các NGO, các đơn vị thu gom rác thải, các công ty tái chế, các trường học, các đơn vị sản xuất kinh doanh.  Người dân, hộ gia đình, doanh nghiệp có thể đặt lịch thu gom rác thải nhựa một cách dễ dàng và nhanh chóng qua ứng dụng Grac.
  5. SAP Responsible Design and Production: Đây là một giải pháp dựa trên đám mây cung cấp thông tin tùy chỉnh cho phép doanh nghiệp theo kịp các quy định Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) và thuế nhựa, nhúng nguyên tắc tuần hoàn vào quy trình kinh doanh cốt lõi, và tối ưu hóa thiết kế cho doanh nghiệp bền vững.

Các giải pháp phần mềm này giúp các tổ chức quản lý chất thải, tối ưu hóa việc sử dụng nguyên vật liệu, và thực hiện các mô hình kinh doanh mới theo nguyên tắc của nền kinh tế tuần hoàn.

Ở Việt Nam thì phần mềm Grac và Ứng dụng Grac hỗ trợ các nhà tái chế trong việc quản lý rác thải nhựa một cách hiệu quả. Người dân có thể đặt lịch thu gom rác thải nhựa một cách dễ dàng và nhanh chóng qua ứng dụng Grac. Sau khi khách hàng đặt lịch, nhà tái chế sẽ có nhân viên đến tận nhà để thu gom. Nhà tái chế quản lý các đơn hàng thu gom rác thải nhựa một cách trực quan và chính xác.

Ngoài ra, Grac còn giúp tạo thêm thu nhập cho người thu gom ve chai và giảm các chi phí vận hành cho người thu gom rác, thu gom phế liệu. Điều này giúp tạo nên một hệ thống thu gom rác thải nhựa hiệu quả và bền vững.

Grac kết hợp với các đối tác doanh nghiệp là các đơn vị thu gom rác tái chế, rác điện tử, rác cồng kềnh, rác thải nhựa,… để tăng cường thu gom các loại rác thải khác nhau để đưa vào tái chế.

Related Posts