Game phân loại rác dành cho Bé

Hoạt động phân loại rác đúng theo từng Thùng rác giúp trẻ em hiểu được bước đầu tiên của việc tái chế. Trò chơi này có đồ họa đẹp mắt với hơn 70 vật phẩm khác nhau cần được sắp xếp vào nhiều thùng. Trẻ em phải phân loại rác thải theo nhựa, thủy tinh, giấy, hữu cơ, kim loại và rác thải điện tử. Trò chơi này là một cách tuyệt vời để trẻ em bắt đầu học về tái chế và trách nhiệm với môi trường một cách thú vị và hấp dẫn.
Link full màn hình: https://grac.vn/game2