Thu gom rác thải sinh hoạt

Thu gom rác thải sinh hoạt, thu gom chất thải rắn sinh hoạt là gì ? Chất thải rắn là chất thải ở thể rắn hoặc sệt (còn gọi là bùn thải) được thải ra từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc các hoạt động khác. Chất thải rắn sinh hoạt (còn gọi là rác sinh hoạt) … Read More