Quản lý rác thải

8 Trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt ở Thành phố Thủ Đức

trạm trung chuyển rác

8 Trạm trung chuyển rác thải sinh hoạt ở Thành phố Thủ Đức

Các trạm trung chuyển rác thải:

Thành phố Thủ Đức có 08 trạm trung chuyển (01 trạm ép rác kín, 01 trạm trung chuyển tiếp nhận rác trực tiếp từ các xe không để rác xuống sàn và 06 trạm trung chuyển) đang hoạt động như sau:
– 04 trạm trung chuyển do Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải Thành phố Hồ Chí Minh (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh) làm chủ đầu tư nâng cấp, cải tạo bằng nguồn vốn ngân sách và đã hoàn thành thủ tục bàn giao tài sản của các dự án cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh) quản lý, gồm:
+ Trạm trung chuyển Hiệp Bình Chánh, Trạm trung chuyển Long Hòa, Trạm trung chuyển Phước Long A: Hiện nay, hệ thống xử lý nước thải và khí thải đã bị hư hỏng, không còn hoạt động.
+ Trạm ép rác kín Bình Trưng Tây: Hiện nay, hệ thống xử lý nước thải và khí thải còn hoạt động.
– 01 Trạm trung chuyển Sở Gà được đầu tư mới thành Trạm ép rác kín Sở Gà. Ngày 06/01/2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 54/QĐ-UBND về việc giao tài sản công. Theo đó, giao Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức quản lý tài sản là kết quả của dự án xây dựng Trạm ép rác kín Sở Gà (công trình xây dựng trên đất và trang thiết bị) tại phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức.
– 03 trạm trung chuyển hiện hữu: Trạm trung chuyển Linh Xuân, Trạm trung chuyển Long Trường, Trạm ép rác kín Thạnh Mỹ Lợi.

Related Posts