Grac, Phân loại rác, Quản lý rác thải, Tái chế tái sử dụng, Tin tức

Những điểm mạnh, lợi thế của phần mềm grac

Những điểm mạnh, lợi thế của phần mềm grac, The strengths and advantages of Grac software.

Dự án GRAC có ba sản phẩm chính:

 1. Phần mềm GRAC: Đây là một phần mềm SaaS ERP dành cho cơ quan quản lý nhà nước và công ty thu gom rác thải. Phần mềm này giúp quản lý hộ gia đình và chủ nguồn thải, quản lý đơn vị thu gom và người thu gom, quản lý số lượng hợp đồng, quản lý địa chỉ phân loại rác tại nguồn, quản lý khiếu nại, đặt lịch thu gom, quản lý giá tiền thu gom, tiền vận chuyển và tiền xử lý rác.
 2. Ứng dụng GRAC: Đây là một ứng dụng phân loại rác và nền tảng sống xanh dành cho người dân. Ứng dụng này giúp người dân tra cứu tiền rác hàng tháng, liên hệ trực tiếp với người thu gom rác, gửi phản ánh, khiếu nại về dịch vụ thu gom rác, bán ve chai/đồng nát/phế liệu, đặt lịch thu gom rác cồng kềnh, tặng đồ cũ, tra cứu cách bỏ rác, thanh toán tiền rác online qua các cổng thanh toán, ngân hàng.
 3. Grac online marketplace, yeumoitruong.vn platform: Đây là sàn giao dịch thương mại điện tử dành riêng cho phế liệu ở Việt Nam. Kết nối B2B, B2C, C2C thúc đẩy nền tảng kinh tế tuần hoàn.

Phần mềm GRAC mang lại nhiều lợi ích và điểm mạnh cho cả doanh nghiệp thu gom rác thải và người dân:

Đối với doanh nghiệp thu gom rác thải:

 • Chi phí vận hành phần mềm hợp lý.
 • Bao quát tầm nhìn vào tất cả các quy trình quan trọng, tất cả các phòng ban, bộ phận khác nhau. Ví dụ: tổ thu gom rác, tổ hợp đồng, tổ thu tiền rác, kế toán,…
 • Quy trình công việc tự động và mạch lạc từ một bộ phận/ chức năng sang một bộ phận/ chức năng khác.
 • Truy xuất tài liệu đồng thời của nhiều người dùng trên dữ liệu.
 • Lưu trữ thông tin có hệ thống, đồng bộ và nhất quán giữa các địa phương, các tỉnh thành. Nếu đơn vị thu gom rác làm liên quận huyện hoặc liên tỉnh thì có thể sử dụng phần mềm một cách dễ dàng.
 • Dễ dàng kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu Bộ TNMT.
 • Phần mềm GRAC quản lý cơ sở dữ liệu tập trung và khổng lồ Big Data.

Đối với người dân:

 • Tra cứu tiền rác hàng tháng bao gồm: tiền thu gom, tiền vận chuyển, tiền xử lý rác, thuế VAT rõ ràng và minh bạch.
 • Dễ dàng liên hệ trực tiếp với người thu gom rác tại nơi phát sinh chất thải qua số điện thoại di động.
 • Người dân có quyền gửi phản ánh, khiếu nại về thời gian thu gom, tần suất thu gom, loại rác thu gom, quyền và nghĩa vụ.
 • Người dân đặt lịch thu gom rác tại nhà, hoặc tự chở rác đến nơi tập kết do UBND Quận, UBND Phường quy định.
 • Người dân dễ dàng “bán ve chai/đồng nát/phế liệu” hoặc bán “sản phẩm thu hồi sau khi sử dụng” qua tiện ích đặt lịch thu gom rác.
 • Người dân, hộ gia đình, chủ nguồn thải có thể thanh toán tiền rác online qua các cổng thanh toán, hầu hết các ngân hàng ở Việt Nam.

Tóm lại, phần mềm GRAC là giải pháp phù hợp với xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, tiến tới xây dựng đô thị thông minh.

Phần mềm GRAC có thể kết nối với các hệ thống khác không?

Related Posts