Grac, Phân loại rác, Quản lý rác thải

Lợi ích của phần mềm Grac trong quản lý rác thải

Lợi ích của phần mềm Grac trong quản lý rác thải tại Việt Nam

 • An toàn – Bảo mật thông tin khách hàng
 • Dữ liệu quản lý theo số nhà/nóc gia nên không cần thông tin cá nhân khác của khách hàng.
 • Thông tin về giá là công khai do nhà nước quyết định nên không xảy ra lợi ích giữa các đơn vị thu gom.
 • Đơn vị sản xuất phần mềm ký cam kết bảo mật với UBND Thành phố/Huyện/Thị xã.
 • Website có chứng chỉ bảo mật SSL là tiêu chuẩn của công nghệ bảo mật, truyền thông mã hoá giữa máy chủ Web server và trình duyệt.
 • Data lưu trữ trên điện toán đám mây cloud được backup và bảo mật bởi Viettel IDC.

LỢI ÍCH ĐỐI VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

LỢI ÍCH ĐỐI VỚI UBND TỈNH – SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG  và UBND THÀNH PHỐ – HUYỆN

 • Thống kê và quản lý cơ sở dữ liệu về hộ gia đình, chủ nguồn thải, danh sách hợp đồng.
 • Theo dõi được số lượng đơn vị và nhân viên thu gom trên địa bàn.
 • Theo dõi tình hình quản lý rác thải sinh hoạt của UBND Phường Xã một cách nhanh chóng và tiện lợi.
 • Nắm được tình hình phân loại rác tại nguồn, thu gom và vận chuyển.
 • Theo dõi được việc thanh toán tiền rác của người dân.
 • Xem được đơn khiếu nại của người dân trên địa bàn.

LỢI ÍCH ĐỐI VỚI UBND PHƯỜNG – XÃ

 • Dữ liệu được quản lý trên Cloud Server.
 • Quản lý số hộ gia đình và chủ nguồn thải.
 • Quản lý danh sách hợp đồng cung ứng dịch vụ thu gom CTRSH tại nguồn trên địa bàn.
 • Quản lý số lượng đơn vị thu gom và người thu gom trên địa bàn.
 • Giải quyết khiếu nại của người dân trên địa bàn quản lý.
 • Xuất các báo cáo dữ liệu quản lý rác thải lên UBND Thành phố/Huyện/Thị xã (số hộ dân, phương tiện, mạng lưới thu gom,…)
 • Nắm được số hộ dân đã phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.
 • Tối ưu việc thu phí bằng tiền mặt hoặc thu online.

LỢI ÍCH TRỰC TIẾP ĐỐI VỚI CÔNG TY THU GOM

 • Quản lý hộ dân, chủ nguồn thải trên phần mềm (một số địa phương quản lý trên file excel).
 • Hỗ trợ cho việc quản lý tiền mặt tốt hơn.
 • Hỗ trợ cho việc thu tiền qua các cổng thanh toán, dịch vụ thu hộ,..
 • Hỗ trợ cho phân loại rác tại nguồn
 • Tiết kiệm chi phí vận hành (thu hộ, ngày công,…)
 • Thông báo cho khách hàng qua email, tin nhắn push notification (tiết kiệm giấy và chi phí)
 • Nâng cao năng lực quản lý của hệ thống quản lý.

LỢI ÍCH LÂU DÀI ĐỐI VỚI CÔNG TY THU GOM

 • Mở rộng các dịch vụ giá trị gia tăng cho hộ gia đình (dịch vụ tiện ích gia đình thông qua app như quản lý dịch vụ vệ sinh gia đình, sửa chữa điện nước, hút hầm cầu,…).
 • Tăng cường hoạt động thu mua phế liệu.
 • Hỗ trợ việc thu gom rác cồng kềnh, rác xây dựng (thông qua app).
 • Tiện lợi cho việc báo cáo quản lý rác thải cho cơ quan QLNN.
 • Phát triển mạng lưới thu hồi sản phẩm sau khi sử dụng.
 • Đơn vị thu tiền rác có thể thu hộ các phí vệ sinh môi trường khác.

Related Posts