Tin tức

Mẫu tài liệu tuyên truyền, mẫu thiết kế hướng dẫn phân loại rác

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác truyên truyền việc phân loại rác tại nguồn cho người dân theo chỉ đạo của UBND thành phố. Grac xin kính gửi đến Quý cơ quan, đơn vị mẫu tài liệu tuyên truyền, mẫu thiết kế hướng dẫn phân loại rác để tham khảo.

Dowload tại đây: Grac – Tờ bướm Hướng dẫn phân loại rác

Cách thu gom rác cồng kềnh

 

 

Related Posts