Grac, Phân loại rác, Quản lý rác thải, Tin tức

Những lợi ích của phần mềm Grac với UBND phường xã

Những lợi ích của phần mềm Grac với Ủy ban nhân dân phường xã

Phần mềm GRAC mang lại nhiều lợi ích cho Ủy ban nhân dân cấp xã:

  1. Nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường: Phần mềm giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
  2. Hỗ trợ tạo điều kiện phát triển thu gom rác, phân loại rác, ve chai, đồ cũ: Phần mềm hỗ trợ tạo điều kiện phát triển các hoạt động thu gom rác, phân loại rác, thu gom ve chai, đồ cũ.
  3. Tăng cường gắn kết giữa người dân, chính quyền và đơn vị thu gom rác: Phần mềm giúp tăng cường gắn kết giữa người dân, chính quyền và đơn vị thu gom rác.
  4. Công khai, minh bạch các mức phí thu – gom rác và tình hình quản lý rác: Phần mềm giúp công khai, minh bạch các mức phí thu – gom rác và tình hình quản lý rác.
  5. Áp dụng công nghệ 4.0 trong công tác quản lý rác thải thông minh: Phần mềm giúp áp dụng công nghệ 4.0 trong công tác quản lý rác thải thông minh.
  6. Mọi hoạt động tương tác của người dân đều được gửi đến UBND Phường: Mọi hoạt động tương tác của người dân đều được gửi đến UBND Phường (cơ quan quản lý rác thải trực tiếp tại địa phương) và UBND Quận – Phòng Tài nguyên và Môi trường (cơ quan quản lý nhà nước về môi trường cấp huyện).

Tóm lại, phần mềm GRAC giúp Ủy ban nhân dân phường xã quản lý rác thải một cách hiệu quả và tiện lợi.

Related Posts