Grac, Phân loại rác, Quản lý rác thải, Tái chế tái sử dụng, Thương hiệu bền vững, Tin tức

Grac triển khai Grac Green Point thu hồi tài nguyên

Grac triển khai Grac Green Point thu hồi tài nguyên

Grac Green Point là một hình thức tích lũy điểm thưởng dành cho người dân tham gia phân loại rác tại nguồn và sử dụng phần mềm GRAC để quản lý rác thải sinh hoạt. Người dân có thể đổi điểm thưởng này thành các sản phẩm, dịch vụ, hoặc tiền mặt từ các đối tác của GRAC. Mục tiêu của Grac Green Point là khuyến khích người dân giảm lượng rác thải, tăng hiệu quả tái chế, và góp phần bảo vệ môi trường.

Grac Green Point được đặt tại vựa ve chai, tại trường học, tại các cửa hàng tiện lợi, siêu thị. Nếu đặt tại doanh nghiệp thì sẽ giúp cho doanh nghiệp kết nối với cán bộ công nhân viên để thực hiện các hoạt động, các sự kiện thu gom rác tái chế từ đó tăng số ngày hoạt động xã hội và môi trường.

Công ty Grac là một công ty Startup công nghệ chuyên về chuyển đổi số quản lý rác thải dành cho các đơn vị quản lý nhà nước và công ty thu gom rác thải. Bên cạnh đó, Grac cũng cung cấp các giải pháp về kinh tế tuần hoàn, đổi rác lấy quà.

Điểm thu hồi tài nguyên từ chất thải là nơi được thiết lập cố định để tiếp nhận và thu gom các sản phẩm thải bỏ từ người tiêu dùng. Các sản phẩm thải bỏ này thường là chất thải có nguồn gốc từ sản phẩm đã hết thời hạn sử dụng hoặc sản phẩm được thải bỏ sau quá trình sử dụng.

Điểm thu hồi có thể được thiết lập theo các hình thức sau:

  • Điểm thu hồi cơ sở: Địa điểm được thiết lập cố định để tiếp nhận sản phẩm thải bỏ trực tiếp từ người tiêu dùng.
  • Điểm thu hồi tập trung: Địa điểm được thiết lập cố định để tập trung, lưu giữ các sản phẩm thải bỏ được chuyển đến từ các điểm thu hồi khác và có thể tiếp nhận trực tiếp sản phẩm thải bỏ từ người tiêu dùng.

Mục đích của việc thu hồi tài nguyên từ chất thải là để xử lý, tái chế chúng cho một mục đích sử dụng cụ thể tiếp theo. Việc này giúp giảm lượng chất thải thải ra môi trường, giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường.

Related Posts