20 câu hỏi về thu gom rác sinh hoạt của Hợp tác xã

20 câu hỏi đáp thường gặp của người dân, hộ gia đình về thu gom rác thải sinh hoạt của Hợp tác xã môi trường quận 3, Hợp tác xã môi trường quận Tân Bình, Hợp tác xã môi trường quận Gò Vấp. Căn cứ pháp lý: Quyết định 12 /2019/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý chất thải rắn … Read More

Thu gom rác thải sinh hoạt

Thu gom rác thải sinh hoạt, thu gom chất thải rắn sinh hoạt là gì ? Chất thải rắn là chất thải ở thể rắn hoặc sệt (còn gọi là bùn thải) được thải ra từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc các hoạt động khác. Chất thải rắn sinh hoạt (còn gọi là rác sinh hoạt) … Read More