Giá tiền rác, Grac, Phân loại rác, Quản lý rác thải, Tái chế tái sử dụng, Tin tức

Phần mềm grac đã hỗ trợ cho các địa phương quản lý rác thải như thế nào

Phần mềm grac đã hỗ trợ cho các địa phương quản lý rác thải như thế nào

Phần mềm Grac đã hỗ trợ quản lý rác thải ở các địa phương theo các cách sau:

 1. Số hóa mạng lưới quản lý rác thải: Grac áp dụng công nghệ phần mềm ứng dụng trên thiết bị di động như điện thoại thông minh và máy tính bảng, đồng thời xây dựng và phát triển Hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu trên nền tảng trang mạng.
 2. Thanh toán online: Kết nối các cổng thanh toán Ví điện tử để thanh toán tiền rác.
 3. Kết nối thông minh: Tạo sự kết nối thông minh giữa người dân, chính quyền và đơn vị cung cấp dịch vụ.
 4. Hỗ trợ cho Sở Tài Nguyên và Môi trường: Grac hỗ trợ cho các Sở Tài Nguyên và Môi trường, UBND quận, UBND cấp huyện trong việc chuyển đổi số quản lý rác thải.
 5. Quản lý hộ gia đình và chủ nguồn thải: Phần mềm Grac giúp quản lý hộ gia đình và chủ nguồn thải, quản lý đơn vị thu gom và người thu gom.
 6. Quản lý số lượng hợp đồng: Phần mềm Grac giúp quản lý số lượng hợp đồng.
 7. Quản lý địa chỉ phân loại rác tại nguồn: Phần mềm Grac giúp quản lý địa chỉ phân loại rác tại nguồn.
 8. Quản lý khiếu nại, đặt lịch thu gom: Phần mềm Grac giúp quản lý khiếu nại, đặt lịch thu gom.
 9. Quản lý giá tiền thu gom, tiền vận chuyển và tiền xử lý rác: Phần mềm Grac giúp quản lý giá tiền thu gom, tiền vận chuyển và tiền xử lý rác.
 10. Gửi mail marketing cho khách hàng: Phần mềm Grac giúp gửi mail marketing cho khách hàng.
 11. Kết nối POS tính tiền, kết nối giám sát hành trình thu gom, vận chuyển: Phần mềm Grac giúp kết nối POS tính tiền, kết nối giám sát hành trình thu gom, vận chuyển.
 12. Quản lý thu mua ve chai (người thu mua, nhật ký mua bán): Phần mềm Grac giúp quản lý thu mua ve chai (người thu mua, nhật ký mua bán).
 13. Xây dựng báo cáo theo yêu cầu: Phần mềm Grac giúp xây dựng báo cáo theo yêu cầu.
 14. Hỗ trợ phân loại rác: Phần mềm Grac giúp hỗ trợ phân loại rác theo 3 loại.
 15. Hỗ trợ thanh toán tiền rác không dùng tiền mặt: Phần mềm Grac giúp hỗ trợ thanh toán tiền rác không dùng tiền mặt.
 16. Hỗ trợ theo dõi lịch thu gom rác: Phần mềm Grac giúp hỗ trợ theo dõi lịch thu gom rác.
 17. Kết nối đơn vị thu gom rác phát sinh và chủ nguồn thải: Phần mềm Grac giúp kết nối đơn vị thu gom rác phát sinh và chủ nguồn thải.
 18. Hỗ trợ các cơ quan nhà nước xử lý rác thải: Phần mềm Grac giúp hỗ trợ các cơ quan nhà nước xử lý rác thải.

Phần mềm Grac chạy trên nền tảng web và được dành cho tổ chức. Đồng thời, Grac cũng có ứng dụng di động trên các nền tảng iOS và Android, dành cho người dùng cá nhân.

Related Posts