Grac, Quản lý rác thải, Tái chế tái sử dụng

Grac hỗ trợ cho đô thị thông minh như thế nào

Grac công cụ quản lý thu gom và phân loại rác thải đồng thời Grac hỗ trợ cho đô thị thông minh như thế nào

Grac (viết tắt từ “Gom rác”) là một phần mềm số hóa mạng lưới quản lý rác thải và thanh toán online. Grac có sứ mệnh là công cụ phần mềm quản lý để các đô thị đặt được mục tiêu phát thải bằng 0 đối với chất thải rắn sinh hoạt.

Tính năng của Grac:

  • Tra cứu tiền rác hàng tháng bao gồm: Tiền thu gom, Tiền vận chuyển, Tiền xử lý rác, Thuế VAT.
  • Liên hệ trực tiếp với người thu gom rác tại nơi phát sinh chất thải qua số điện thoại di động.
  • Gửi phản ánh, khiếu nại về thời gian thu gom, tần suất thu gom, loại rác thu gom, quyền và nghĩa vụ, … liên quan tới dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt.
  • Đặt lịch thu gom rác tại nhà, hoặc tự chở rác đến nơi tập kết do UBND Quận, UBND Phường quy định.
  • Thanh toán tiền rác online qua các cổng thanh toán Momo, Viettel Money.

Grac cũng hỗ trợ cho Sở Tài Nguyên và Môi trường, UBND quận, UBND cấp huyện trong việc chuyển đổi số quản lý rác thải.

Related Posts