Tin tức

GRAC GREEN POINT CHƯƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM THU HỒI TÀI NGUYÊN

Grac Green Point là mô hình thu gom và tái chế rác thải hiện đại tại TP.HCM.

Mô hình Grac Green Point

Được nghiên cứu và phát triển với những mong muốn sau:

  • Thu gom rác tái chế, thu hồi tài nguyên (plastic)
  • Hỗ trợ EPR giúp nhãn hàng thu gom được bao bì sau sử dụng.
  • Hỗ trợ thu gom rác khó tái chế (bao bì snack, vỏ hộp sữa,…)

Chính vì thế, trong thời gian sắp tới, Grac Green Point hướng đến sự tham gia, hợp tác sâu rộng với các nhãn hàng – tổ chức để cùng nhau chung tay xây dựng một đô thị 0 rác.