Game giải cứu rác thải nhựa

Game hành trình giải cứu rác thải nhựa với 4 loại nhựa khác nhau với 4 màu đại diện là nhựa xanh dương, nhựa xanh lá cây, nhựa đỏ, nhựa vàng
Link full màn hình: https://grac.vn/game3

PHÂN BIỆT KÝ HIỆU CÁC LOẠI NHỰA THÔNG DỤNG TRÊN THỊ TRƯỜNG

Các ký hiệu thường được tìm thấy dưới đáy các hộp nhựa, chai nhựa, nắp nhựa…
Bảng phân biệt các loại nhựa qua ký hiệu dưới đáy hộp (của Hội đồng hóa học Hoa Kỳ)


Mã số các loại nhựa – Nguồn: American Chemistry Cousil

Lưu ý: nếu bạn tìm dưới đáy hộp mà không thấy, điều này nhiều khả năng đây là loại nhựa số 7 (Nhựa PC) rất độc hại. Đây là loại nhựa độc nhất trong các loại nhựa độc hại => Tuyệt đối tránh!