Tin tức

Đăng kí điểm thu hồi tài nguyên Gracpoint

Đăng kí điểm thu hồi tài nguyên Gracpoint là những vị trí người dân sẽ đem rác có khả năng thu hồi lại những nguyên vật liệu  để tái chế (RÁC TÁI CHẾ) để tích điểm lấy quà. 

Những vị trí này có thể là: 

– Trụ sở cơ quan của UBND Phường, Đoàn thanh niện, Hội phụ nữ, …

– Các quán cà phê, quán ăn, điểm giải trí, siêu thị, cửa hàng,… 

Các yêu cầu đối với điểm thu hồi tài nguyên Gracpoint là

  • Diện tích tối thiểu dành cho khu vực này là 2 m2, và thuận tiện cho người dân có thể đến trao đổi rác tái chế tích điểm. 
  • Có thể có khu vực đổi quà hoặc không
  • Che mưa, che nắng
  • Không bị nước mưa ngập, không quá gần các tủ điện, ..

Lợi ích khi đăng ký Gracpoint là: 

  • Thực hiện tốt các chương trình môi trường theo kế hoạch.
  • Thu tiền mặt từ việc bán rác tái chế, tiền này có thể hỗ trợ cho các hoạt động về môi trường, từ thiện,..