Giấy báo

1. CÁC LOẠI #

Phế liệu giấy bao gồm giấy vụn, giấy qua sử dụng hay các hộp bìa carton…hộp giấy, báo, tờ rơi, tạp chí, sách vở, thùng carton,…

2. CÁCH THẢI BỎ #

NÊN (KHUYẾN KHÍCH)

  • Hãy dùng dây buộc lại chứ không sử dụng túi đựng báo do các đại lý bán báo phân phát rồi mang vứt bỏ. (Do không thể phán đoán được là có thu gom tại thành phố được hay không).
  • Hãy kẹp quảng cáo của báo vào tờ báo rồi đem vứt bỏ.
  • Hãy vứt tạp chí và DM (thư quảng cáo trực tiếp) vào giấy tạp.

KHÔNG NÊN 

  • Không đốt giấy báo không đúng nơi quy định.
  • Không để giấy báo ẩm nước, bị ướt gây khó khăn cho quá trình xử lý.

3. CÁC BƯỚC BỎ RÁC #

THÔNG TIN ĐƠN VỊ THU GOM/ VỊ TRÍ/ CHƯƠNG TRÌNH THU GOM 

  • LIÊN HỆ DỊCH VỤ ĐANG THU GOM TẠI ĐỊA PHƯƠNG
  • HOTTLINE : 1900 0340

Sidebar