Báo, tờ rơi

1. CÁC LOẠI #

Báo, tờ rơi, hộp giấy thuộc nhóm rác tái chế là các loại rác có thể sử dụng lại nhiều lần trực tiếp…

2. CÁCH THẢI BỎ #

NÊN (KHUYẾN KHÍCH)

  • Hãy dùng dây buộc lại chứ không sử dụng túi đựng báo do các đại lý bán báo phân phát rồi mang vứt bỏ.
  • Hãy kẹp quảng cáo của báo vào tờ báo rồi đem vứt bỏ.
  • Hãy vứt tạp chí và DM (thư quảng cáo trực tiếp) vào giấy tạp.

KHÔNG NÊN 

  • Không trộn lẫn nhiều chất liệu giấy lại với nhau, cần tách ra theo từng chất liệu thùng giấy với nhau.
  • Không đốt rác không đúng nơi quy định.

3. CÁC BƯỚC BỎ RÁC #

THÔNG TIN ĐƠN VỊ THU GOM/ VỊ TRÍ/ CHƯƠNG TRÌNH THU GOM 

  • LIÊN HỆ DỊCH VỤ ĐANG THU GOM TẠI ĐỊA PHƯƠNG
  • HOTTLINE : 1900 0340

Sidebar