Tạp chí, sách, vở

1. CÁC LOẠI #

Sách và từ điển, sách giáo khoa, tập vở, tờ rơi, tờ quảng cáo, tạp chí, cataloge….thuộc nhóm rác tái chế là các loại rác có thể sử dụng lại nhiều lần trực tiếp…

2. CÁCH THẢI BỎ #

NÊN (KHUYẾN KHÍCH)

  • Hãy bỏ vụn giấy của máy hủy giấy vào một túi giấy rồi vứt bỏ.
  • Vui lòng vứt bỏ giấy được tráng vào rác cháy được
  • Vui lòng vứt bỏ các loại giấy có bất cứ mặt nào có màu nâu vào ngày thu gom thùng carton.

Kinh doanh tạp chí cũ

KHÔNG NÊN

  • Không trộn lẫn nhiều chất liệu giấy lại với nhau, cần tách ra theo từng chất liệu thùng giấy với nhau.
  • Không đốt rác không đúng nơi quy định

 

3. CÁC BƯỚC BỎ RÁC #

THÔNG TIN ĐƠN VỊ THU GOM/ VỊ TRÍ/ CHƯƠNG TRÌNH THU GOM 

  • LIÊN HỆ DỊCH VỤ ĐANG THU GOM TẠI ĐỊA PHƯƠNG
  • HOTTLINE : 1900 0340

Sidebar