Quản lý rác thải, Tin tức

Ứng dụng Big Data trong quản lý chất thải

Khi dân số ngày càng gia tăng, các thành phố ngày càng mở rộng và nhu cầu của người dân lên đến đỉnh điểm thì phát sinh chất thải càng nhiều. Luôn ghi nhớ điều đó, việc quản lý chất thải cần được quan tâm nhiều hơn những gì nó được đưa ra. Quản lý chất thải nói chung là cần thiết để duy trì sự cân bằng môi trường và tuân thủ lối sống bền vững.

Quản lý chất thải là gì?

Quản lý chất thải là toàn bộ quá trình diễn ra từ việc thu gom các loại chất thải khác nhau đến việc xử lý chúng theo đúng cách thức. Mọi ngành, mọi hộ gia đình đều tạo ra chất thải có thể rất lớn nếu nhìn ở cấp độ toàn cầu. Có nhiều loại chất thải khác nhau và tùy thuộc vào loại chất thải mà các kỹ thuật và cách thức xử lý an toàn được thực hiện.

Rõ ràng, các mối nguy hại cho sức khỏe là mối quan tâm ở mọi giai đoạn của việc quản lý chất thải. Quá trình này không thể tránh khỏi, việc xử lý rác thải không an toàn và chất thải bừa bãi có thể gây ra rất nhiều thảm họa cho môi trường và lần lượt cho Nhân loại.

Đồng thời, quy trình chính xác về quản lý chất thải giảm thiểu và tái sử dụng, cho gia súc ăn, tái chế, ủ phân, lên men, chôn lấp, đốt rác và sử dụng đất, đồng thời, có thể giúp tiết kiệm tài nguyên, giảm ô nhiễm, tiết kiệm năng lượng, chăm sóc môi trường, v.v. .

Nhiều chất thải đang bị bỏ hoang ngoài trời, chim chóc và động vật lục tung chúng, những miếng nhựa dẻo của mặt nạ bóp nghẹt mỏ chim, trâu bò cuối cùng tiêu thụ chất dẻo độc hại và mùi hôi thối của rác thải và những căn bệnh không lường trước được vẫn còn bận tâm.

Giờ đây, chỉ bằng các kỹ thuật quản lý và xử lý chất thải an toàn, chúng ta có thể đảm bảo điều này không xảy ra. Nếu chúng ta sử dụng 4R về môi trường một cách cẩn thận là GIẢM THIỂU, TÁI SỬ DỤNG, TÁI TẠO và PHỤC HỒI , thì rất nhiều việc phát sinh chất thải có thể được ngăn chặn mà không phải chịu bất kỳ gánh nặng nào đối với sự hợp tác của thành phố hoặc chính phủ ở cấp độ cá nhân.

Trong phạm vi năng lực của hệ thống quản lý chất thải và các mối nguy liên quan đến chúng có thể bị loại bỏ bằng cách sử dụng một số công nghệ nhất định tại nơi làm việc, các phân tích nâng cao như Dữ liệu lớn có thể giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến quản lý và có thể giúp hiểu được các yêu cầu tiếp theo của hệ thống để có thể để xử lý chất thải thành công với các nguy cơ tối thiểu bằng cách chỉ cung cấp thông tin bị bỏ rơi đã có nhưng chưa được sử dụng hết tiềm năng.

GRAC áp dụng Dữ liệu lớn BIG DATA là gì?

Vì dữ liệu đề cập đến thông tin được lưu trữ và các hoạt động được ghi lại được thực hiện bởi máy tính dưới nhiều hình thức khác nhau, dữ liệu lớn có thể được hiểu là cùng một dữ liệu hiện diện với số lượng và số lượng khổng lồ. Điều này bao gồm thông tin được cung cấp và cả con người và thiết bị.

Dữ liệu lớn là tập hợp dữ liệu cũng đang phát triển theo cấp số nhân với thời gian. Dữ liệu lớn quá lớn và phức tạp về kích thước và lưu trữ, đến nỗi nó không thể được giải mã và hiểu một cách hiệu quả bằng các công cụ quản lý dữ liệu truyền thống.

Dữ liệu lớn có thể được sử dụng để tiết lộ các mô hình đã bị bỏ qua trước đó bằng cách sử dụng sự hiểu biết phân tích và các kết luận xác định trước được tìm kiếm để có thể lấy kết quả mong muốn, đồng thời hiểu và giải mã dữ liệu về các vấn đề hiện có.

GRAC thu thập dữ liệu lớn để quản lý chất thải 

Vì quản lý chất thải không chỉ là thu thập những đống rác khổng lồ và dọn dẹp đường phố. Đó là một nhiệm vụ phức tạp hơn và việc triển khai phân tích Dữ liệu lớn có thể giúp hiểu nhu cầu và điều chỉnh các phương pháp thực hành phù hợp nhất với họ.

Dữ liệu lớn được tổng hợp, định hướng và sử dụng bởi các cuộc khảo sát liên quan đến mức độ sạch sẽ có thể giúp tìm hiểu các vị trí thích hợp cho các thùng rác trên đường phố, nơi chúng có thể được sử dụng một cách hiệu quả. Ngoài ra, điều này có thể được sử dụng để hiểu tần suất làm trống thùng rác dựa trên vị trí.

NYC và San Francisco đã lắp đặt những thùng rác chạy bằng năng lượng mặt trời như vậy với cảm biến và máy nén, khi đạt đến mức lấp đầy nhất định, họ sẽ cảnh báo những người thu gom để đổ thùng.

Dữ liệu lớn có thể giúp tìm hiểu các tuyến đường thu gom rác tối ưu, những giờ rảnh rỗi phức tạp để làm việc này và hơn thế nữa, nó có thể giúp hiểu khu vực mà từ đó một loại chất thải cụ thể đến để gửi chúng đến các trung tâm tái chế và trung tâm tái sử dụng thích hợp để dễ dàng xử lý.

Trong trường hợp khu vực công nghiệp, các công cụ dữ liệu lớn có thể giúp hình thành các hệ thống quản lý phù hợp cho chúng và hiểu được những thất bại trong những năm qua.

Thực hành dữ liệu lớn có thể giúp theo dõi thành công và thất bại của các phương pháp quản lý rác và sau đó con người có thể tiếp tục sửa đổi và tối ưu hóa chúng.

Related Posts