Quản lý rác thải, Tin tức

Phần mềm GRAC trình bày trước Hội đồng nhân dân TPHCM tháng 7-2022

Phần mềm GRAC trình bày trước Hội đồng nhân dân TPHCM tháng 7-2022

CHƯƠNG TRÌNH “DÂN HỎI – CHÍNH QUYỀN TRẢ LỜI” THÁNG 7/2022 – CHỦ ĐỀ: “QUẢN LÝ THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT”
Thời gian: 09g00, Chủ nhật, ngày 03 tháng 7 năm 2022.
Chương trình được phát trực tiếp trên kênh HTV9 của Đài Truyền hình TP.HCM, Truyền hình Quốc Hội Việt Nam

Related Posts