Nhóm chất thải còn lại

Nhóm chất thải còn lại #

Tên chất thải #

Các loại chất thải còn lại không bao gồm nhóm có khả năng tái sử dụng, tái chế

  • Thức ăn thừa, xác mía, bã mía, cùi bắp,…

  • Các loại rau, củ, quả hư hỏng, bã cà phê, rơm, cỏ,…

  • Bùn, đất, rổ tre, sọt tre, thúng tre, đầu thuốc lá,…

  • Giấy bạc, dây điện, hạt hút ẩm,…

  • Hộp xốp, thùng mouse, quần áo cũ,…

  • Tã, khăn cũ, găng tay cao su,…

  • Ly, dĩa sứ, vỏ dừa, vỏ sầu riêng,…

Phương pháp xử lý #

Phân loại, compost, đốt, chôn lấp hợp vệ sinh

Căn cứ theo Quyết định 09/2021/QĐ-UBND của UBND TP.HCM và hướng dẫn phân loại rác tại nguồn theo công văn số 4507/STNMT-CTR của Sở Tài Nguyên và Môi trường Thành Phố Hồ Chí Minh.

Sidebar