Giấy vụn

1. CÁC LOẠI #

Tờ giấy quảng cáo, giấy copy, giấy bao gói, túi giấy (bỏ phần quai nilon), hộp gói quà, bóng giấy, phong bì, hộp khăn giấy (bỏ phần nilon), lịch (tháo phần cọng sắt)…

2. CÁCH THẢI BỎ #

NÊN (KHUYẾN KHÍCH)

  • Giấy vụn nhỏ thì kẹp vào sách hay tạp chí rồi bỏ
  • Tháo phần gọng sắt của cuốn lịch và bỏ vào rác không cháy được. Không thu gom các loại giấy vụn sau
  • Giấy có mùi như hộp đựng xà bông/ hộp đựng hương nhang, ảnh, giấy in mã vạch, hộp đựng bột giặt, tả bỉm giấy và khăn giấy đã sử dụng, giấy đựng hoặc gói đồ ăn dù đã rửa nhưng vẫn còn bẩn thì bỏ vào rác cháy được.
  • Không bỏ vào túi giấy để bỏ rác vì không biết bên trong đó có gì.
  • Giấy không phải rác cháy được nên hãy bỏ vào giấy vụn. Danh thiếp cá nhân, thiệp thì có thể bỏ vào rác cháy được.

KHÔNG NÊN

  • Không được phép đốt tuỳ ý khi chưa có sự hướng dẫn và cho phép của đơn vị thu gom môi trường.

3. CÁC BƯỚC BỎ RÁC #

THÔNG TIN ĐƠN VỊ THU GOM/ VỊ TRÍ/ CHƯƠNG TRÌNH THU GOM 

  • LIÊN HỆ DỊCH VỤ ĐANG THU GOM TẠI ĐỊA PHƯƠNG
  • HOTTLINE : 1900 0340

Giấy Vụn Hình ảnh | Định dạng hình ảnh JPG 501480473| vn.lovepik.com

Sidebar