30 câu hỏi trắc nghiệm về rác thải sinh hoạt

Bộ 10 Câu hỏi ngẫu nhiên về rác thải sinh hoạt
Mỗi gia đình nên có bao nhiêu thùng để chứa rác thải sinh hoạt ?
Rác thải còn lại thì cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải chuyển giao hàng ngày cho lực lượng thu gom tại nguồn theo quy định chung của địa phương
Những phương pháp nào sau đây được sử dụng để xử lý rác thải sinh hoạt ?
Rác thải sinh hoạt có ảnh hưởng đến môi trường đất không ?
Rác thải sinh hoạt có ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng không ?
Rác thải sinh hoạt có ảnh hưởng đến môi trường cảnh quan không ?
Nội dung nào sau đây không phải là chất thải nguy hại ?
Cách xử lý rác tái chế sau đây Đúng hay Sai ? Rác tái chế cần được tách riêng, đựng trong túi ny-lon hoặc túi vải để bán lại cho cơ sở tái chế Tuy nhiên, tùy từng khu vực mà có thể có cách phân loại khác nhau. Tại khu vực trường học, nguồn rác vô cơ và rác hữu cơ không nhiều, thay vào đó rác tái chế được như chai, lọ chiếm đa số. Việc phân loại như vậy sẽ tăng hiệu quả trong việc thu rác tái chế được và tiết kiệm chi phí xử lý. Để phân loại có hiệu quả hơn, ta vẫn nên thiết kế thùng rác 3 ngăn nhưng rác hữu cơ và vô cơ sẽ được bỏ chung, 2 ngăn còn lại sẽ là chai nhựa và lon kim loại.
Không khuyến khích sử dụng các thùng chuyên dùng chứa rác để chứa rác thải còn lại nhằm đảm bảo chất lượng vệ sinh
Rác thải sinh hoạt ảnh hưởng đến môi trường đất như thế nào ?
Complete the form below to see results
30 câu hỏi trắc nghiệm về rác thải sinh hoạt
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}