30 câu hỏi trắc nghiệm về rác thải sinh hoạt

Bộ 10 Câu hỏi ngẫu nhiên về rác thải sinh hoạt
Rác còn lại là những loại rác mà không thể sử dụng được nữa cũng không thể tái chế được mà chỉ có thể xử lý bằng cách mang đến các khu chôn lấp rác thải, chúng không có khả năng phân hủy trong điều kiện tự nhiên hoặc có thể phân hủy khó khăn trong thời gian rất dài
Quy trình xử lý rác thải sinh hoạt gồm mấy bước ?
Nội dung nào sau đây không phải là chất thải nguy hại ?
Không khuyến khích sử dụng các thùng chuyên dùng chứa rác để chứa rác thải còn lại nhằm đảm bảo chất lượng vệ sinh
Chọn đáp án đúng cho quy trình xử lý rác thải sinh hoạt (1. Phân loại chất thải rắn hay các loại chất thải khác, 2. Vận chuyển chất thải đến điểm tập trung để rửa sạch hoặc ép cục, 3. Tiến hành thu gom, 4. Xử lý chất thải, tái chết rác thải sinh hoạt)
Rác thải còn lại thì cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải chuyển giao hàng ngày cho lực lượng thu gom tại nguồn theo quy định chung của địa phương
Rác nguy hại là rác không gây cháy, khó nổ, khó ăn mòn và không gây độc hại
Rác tái chế tái, tái sử dụng bao gồm ?
Rác thải sinh hoạt có ảnh hưởng tới môi trường không khí không ?
Rác thải sinh hoạt ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng như thế nào ?
Complete the form below to see results
30 câu hỏi trắc nghiệm về rác thải sinh hoạt
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}