Giá tiền rác, Quản lý rác thải, Tin tức

Phương pháp tính giá rác TP.HCM theo Quyết định 20/2021/QĐ-UBND TP HCM

Hộ gia đình, chủ nguồn thải có thể tham khảo cách tính khối lượng rác theo khối lượng hoặc dung tích thùng rác quy đổi

Tra cứu tiền rác

Related Posts