Giá tiền rác, Quản lý rác thải, Tin tức

Phương pháp tính giá rác TP.HCM theo Quyết định 20/2021/QĐ-UBND TP HCM

Hộ gia đình, chủ nguồn thải có thể tham khảo cách tính khối lượng rác theo khối lượng hoặc dung tích thùng rác quy đổi

https://grac.vn/tra-cuu-tien-rac/

Related Posts