Tin tức

GRAC tập huấn các phường ở Thành phố Thủ Đức chuyển đổi số quản lý rác thải

34 phường của TP.Thủ Đức đã được tập huấn chuyển đổi số quản lý rác thải (GRAC), nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về môi trường trên địa bàn thành phố.
 
Sáng ngày 09/08/2023, đã diễn ra buổi tập huấn chuyển đổi số về rác thải sinh hoạt tại UBND Thành phố Thủ Đức. Tham dự buổi tập huấn có sự góp mặt của bà Lê Thị Phương (Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố Thủ Đức) và đại diện các phòng ban, lãnh đạo, cán bộ của 34 Phường trên địa bàn Thành phố Thủ Đức.
 
 
 
Nội dung tập huấn phần mềm chuyển đổi số GRAC quản lý rác thải sinh hoạt:
 • Mục đích, ý nghĩa và các chức năng của phần mềm GRAC.
 • Cho phép quản lý chủ nguồn thải, hoạt động phân loại chất thải tại nguồn, dễ dàng truy xuất, tra cứu thông tin, dữ liệu.
 • Hỗ trợ cấp quản lý trong việc theo dõi Hợp đồng thu gom rác, quản lý mạng lưới thu gom rác trên địa bàn tỉnh.
 • Tiết kiệm chi phí nhân lực, thời gian và các chi phí khác cho hoạt động thu tiền thu gom, vận chuyển và xử lý rác.
 • Hỗ trợ cấp quản lý theo dõi thông tin khiếu nại và giải quyết khiếu nại kịp thời, nhanh chóng.
 • Và các chức năng khác.
 
Sự cần thiết thực hiện hoạt động chuyển đổi số
 • Các đơn vị quản lý đang quản lý các đơn vị thu gom rác trên địa bàn quản lý bằng cách thủ công, mỗi lần tổng hợp lấy số liệu hoặc báo cáo chủ yếu lấy dữ liệu từ các báo cáo của các đơn vị thu gom. Có thể xảy ra các trường hợp báo cáo của các đơn vị bên dưới không chính xác, đưa ra số liệu sai lệch.

 • Đa phần các đơn vị thu gom rác thải hiện tại (bao gồm là Công ty Dịch vụ Công ích Quận/Huyện, Hợp tác xã vệ sinh môi trường, hoặc các Công ty tư nhân có chức năng thu gom rác,…) quản lý số liệu, danh sách các hộ dân chủ yếu trên sổ sách giấy tờ, file excel hay thậm chí là hình thức ghi nhớ dẫn đến việc các danh sách, số liệu đó có thể bị mất và khó có khả năng khôi phục dữ liệu.
 • Hình thức thu tiền rác hiện tại chủ yếu là tới tận hộ gia đình và thu bằng tiền mặt. Từ đó dẫn đến việc tốn nhiều nhân sự, tốn thời gian, tính minh bạch chưa cao và khó phân tách các phí thu hộ (vận chuyển, xử lý, các khoản thuế,…) để nộp về ngân sách nhà nước theo đúng quy định.
 • Chưa có nhiều kênh thông tin để người dân phản ánh các trường hợp vi phạm về vệ sinh môi trường đến các ủy ban nhân dân Phường – ảnh hưởng đến công tác quản lý vệ sinh môi trường tại địa phương chưa thực sự chặt chẽ.
 • Chi phí dành cho việc tuyên truyền phân loại rác theo quy định của nhà nước tốn kém và tốn nhiều tài nguyên do cần in ấn nhiều tờ rơi, poster,…
 • Các địa phương chưa hoặc có tổ chức tuyên truyền, tập huấn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn nhưng chưa hiệu quả, tỷ lệ nhận thức và áp dụng thực hiện phân loại không cao.

Với các thực trạng trên, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý chất thải sinh hoạt tại nguồn là cần thiết.
 • Đối với người dân:

 Giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận các dịch vụ, đào tạo, tri thức. Công dân được chính quyền thấu hiểu và phục vụ tốt hơn nhờ vào dữ liệu và công nghệ số, tham gia các hoạt động học tập, kinh doanh, giải trí, tư vấn, chăm sóc sức khoẻ… mà không phụ thuôc vào vị trí, khoảng cách địa lý, Mang đến cho người dân sự tin tưởng vào môi trường an ninh hơn, an toàn hơn, tiện lợi, minh bạch hơn từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

 • Đối với doanh nghiệp:

 Chuyển đổi số giúp giảm chi phí vận hành, mang đến sự trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng, tăng lợi nhuận, phản ứng nhanh nhạy với thị trường và sự thay đổi, tăng năng suất lao động. Chuyển đổi số dẫn đến những mô hình kinh doanh mới, những thị trường mới mà trong đó sự nhanh nhạy, linh hoạt và sáng tạo mới là yếu tố quyết định thành công chứ không hẳn là độ lớn, truyền thống, vị thế sẵn có.

 • Đối với chính quyền: 

 Điều hành công việc nhanh chóng nhờ chuyển đổi nhận thức và các công cụ hỗ trợ công tác chỉ đạo, ra quyết định; Nhanh chóng ra quyết định với đầy đủ thông tin, tài nguyên và nguồn lực, theo quy trình chuẩn hóa và kịch bản đã được chuẩn bị; Tự động hóa thu thập, phân tích, thống kê, tổng hợp dữ liệu số, dữ liệu đa phương tiện… hình thành các phân hệ hỗ trợ dự báo thông minh, hỗ trợ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo. Chuyển đổi số giúp chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn và minh bạch hơn.

 • Đối với xã hội: 

  Chuyển đổi số tác động tích cực đến mọi mặt của đời sống xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của mọi tầng lớp nhân dân. Du lịch thông minh, giáo dục thông minh, y tế thông minh, giao thông thông minh, an ninh – trật tự thông minh, môi trường thông minh, sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thông minh….với các công cụ hỗ trợ quản trị công thông minh sẽ góp phần phát triển toàn diện kinh tế, xã hội của tỉnh theo hướng văn minh, hiện đại và an toàn.

Nhằm đảm bảo việc vận hành và quản lý hệ thống thu gom, vận chuyển và thu phí rác thải được thuận tiện và hiệu quả hơn, việc sử dụng phầm mềm “GRAC” là giải pháp phù hợp với xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, tiến tới xây dựng đô thị thông minh, qua đó giúp kiểm soát và quản lý hệ thống vệ sinh môi trường chặt chẽ và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Kết thúc buổi tập huấn, GRAC tiếp tục hỗ trợ nhập liệu cho 34 phường của Thành phố Thủ Đức. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan và các đơn vị thu gom rác rà soát, thống nhất lại cơ sở dữ liệu hộ gia đình, chủ nguồn thải; dự trù kinh phí xây dựng phần mềm, thống kê, cập nhật cơ sở dữ liệu.