Tin tức

Đăng ký tổ chức event “Đổi rác lấy quà”

Đổi rác thải tích điểm là một hệ thống tạo thưởng cho người dùng để khuyến khích họ sử dụng sự tái chế và thu hồi rác thải. Khi bạn đưa rác thải để thu hồi, bạn sẽ nhận được một số điểm tương ứng, và các điểm đó có thể được sử dụng để đổi lấy các phần quà hấp dẫn.

Tích điểm để đổi quà bao gồm các phần quà hấp dẫn, như quà tặng, phiếu giảm giá, nhiều loại đồ dùng, thẻ điện tử, v.v. Điểm tích lũy có thể được nhận được bằng cách sử dụng các hệ thống thu hồi rác thải, điểm tích lũy trong các chương trình khách hàng thân thiết hoặc thông qua các hoạt động và sự kiện bảo vệ môi trường.

Hiện nay, có rất nhiều tổ chức đã thực hiện đổi rác thải tích điểm. Những tổ chức này đang phổ biến rất nhanh chóng, vì những lợi ích nó mang lại cho người dùng và môi trường.