Tin tức

Đăng ký “thu rác đặc biệt”

Chất thải là vật chất ở thể rắn, lỏng, khí hoặc ở dạng khác được thải ra từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác.

Chất thải nguy hại là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây nhiễm độc hoặc có đặc tính nguy hại khác.

(Căn cứ khoản 18, 20 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2020)

Rác thải đặc biệt bao gồm các loại rác nguy hại, như dầu độc hại, thành phần có hại, các thuốc trừ sâu và hóa chất độc. Những loại rác này cần phải được xử lý một cách cẩn thận và chủ động thu hồi.

Các chất thải rắn có kích thước lớn như giường, tủ, khung tranh, bàn ghế,…được gọi chung là rác thải cồng kềnh.

Rác cồng kềnh,  chất thải rắn cồng kềnh là thuật ngữ chỉ các loại chất thải rắn có kích thước, bề dày lớn, ví dụ như giường, tủ, bàn ghế hỏng, hay các tấm thạch cao, gỗ, nhựa… bản lớn. “Rác cồng kềnh vừa khó chất xếp lên xe vận chuyển thủ công, xe tải nhỏ; vừa khó cuốn ép, chôn lấp”

Rác xà bần là các loại chất thải, mảnh vụn nhỏ của gạch, đá, xi măng được tạo thành từ việc phá hủy các tòa nhà, đường sá, cầu cống hoặc các công trình khác, thường được tạo ra khi người ta xây dựng một công trình mới và dỡ bỏ đi công trình cũ.

Hiện nay các rác đặt biệt chúng tôi đang hỗ trợ là:

  • Rác thải công kềnh
  • Rác thải xây dựng, rác xà bần
  • Rác thải nguy hại
  • Dầu ăn thải
  • Thiết bị điện tử thải bỏ