Tin tức

Công ty Cổ phần Công nghệ Grac và HTX môi trường Quận Gò Vấp tham dự cuộc thi “Ý tưởng, sáng kiến, giải pháp về phân loại, thu gom, tái chế, tái sử dụng rác thải nhựa”

Sáng ngày 15/05/2023, Công ty Cổ phần Công nghệ Grac đã phối hợp với Hợp tác xã Quận Gò Vấp tham gia cuộc thi “Ý tưởng sáng kiến, giải pháp về phân loại, thu gom, tái chế, tái sử dụng rác thải nhựa” do Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp tổ chức. Đây là một cuộc thi quan trọng. Với mục đích tìm ra những giải pháp hiệu quả để giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa.

Vấn đề “Nói không với rác thải nhựa dùng một lần tại cái cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quận Gò Vấp”

Trong phần dự thi của Hợp tác xã Quận Gò Vấp, báo cáo viên Trần Thị Phương đã trình bày rất tốt về vấn đề “Nói không với rác thải nhựa dùng một lần tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quận Gò Vấp”. Bằng cách tập trung vào việc giảm thiểu sử dụng rác thải nhựa dùng một lần. Trần Thị Phương đã đưa ra các giải pháp thực tế và khả thi để ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa.

Theo báo cáo viên Trần Thị Phương, việc giảm thiểu sử dụng rác thải nhựa dùng một lần có thể được thực hiện thông qua việc khuyến khích các cơ sở kinh doanh dịch vụ sử dụng các sản phẩm thay thế như ly giấy, túi vải, ống hút bằng giấy,…

Đồng thời, cô cũng đưa ra những khó khăn trong việc thu gom, xử lý rác thải nhựa và đề xuất thực hiện các chương trình giáo dục cộng đồng để nâng cao nhận thức về vấn đề ô nhiễm môi trường, tác động của rác thải nhựa đến sức khỏe con người. Các giải pháp của cô đã nhận được sự đánh giá cao từ ban giám khảo của cuộc thi, mặc dù chưa phải xuất sắc nhất nhưng cũng góp phần đưa ra các giải pháp thực tế để ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa.

Ý nghĩa của cuộc thi

Cuộc thi “Ý tưởng sáng kiến, giải pháp về phân loại, thu gom, tái chế, tái sử dụng rác thải nhựa” là một cơ hội để các doanh nghiệp và tổ chức có thể thể hiện tình yêu quan tâm đến môi trường. Đóng góp vào việc bảo vệ và phát triển bền vững cho hành tinh chúng ta. Hy vọng rằng những giải pháp của chuyên viên Công ty Cổ phần Công Nghệ Grac Hợp tác xã Quận Gò Vấp sẽ được áp dụng rộng rãi và đóng góp tích cực vào việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa.